Gjøvik kommune

Planer til høring

Reguleringsplan - Storgata 7 (vedtatt plan)

Klagefrist: 2. desember 2020

Vedtak av reguleringsplan for Storgata 7

Kommunestyret vedtok den 29. oktober 2020 detaljregulering for Storgata 7 (sak 162/2020), jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Om planen

Planområdet er del av kvartal 57 i Gjøvik sentrum og tilknyttet gårds- og bruksnummer 67/1038. Planen omfatter eiendommen Storgata 7, og til senter veg i krysset mellom Storgata og Bakkegata.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en ombygging og påbygning av eksisterende bygningsmasse fra kontor/forretningslokaler til leiligheter på 2., 3. og ny 4.etasje. Etasje på gateplan skal fortsatt være regulert til forretning/kontorformål.

Dokumenter

Plandokumentene finner du via kommunens kart.

Veiledning for å finne dokumentene i kartet:

  • Trykk i planflaten. Det kommer opp en egenskapsboks.
  • Trykk på i (grå sirkel) inne i egenskapsboksen.
  • Det kommer opp en ny boks der plandokumentene er lett synlige. Vær tålmodig, det kan ta litt tid før denne boksen åpner seg.

Klagerett og innløsning

Parter eller andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om klage på forvaltningsvedtak finner du her (PDF, 16 kB).

Klage sender du til:
Gjøvik kommune
Sektor Samfunn – Arealplan
postboks 630
2810 GJØVIK

eller til:
postmottak@gjovik.kommune.no 

Frist for å fremsette klage er: 2. desember 2020.

Eventuell krav til erstatning eller innløsning, må du sende innen 3 år fra denne kunngjøringen, jf. Plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Ta kontakt med oss på mail eller pr. brev hvis du har noen spørsmål.