Gjøvik kommune

Planer til høring

Vedtatt reguleringsplan for Kvartal 17

Klagefrist er 30.06.2021

Bakgrunn og hensikt

Kommunestyret har i møte 27.mai 2021, i sak 90/2021, godkjent forslag til detaljregulering for Kvartal 17, Nytorvet (PlanID 05020434)

Reguleringsplanen legger til rette for en fortetting av kvartal 17 med etablering av inntil 129 boenheter med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering, samt næringslokaler på gateplan mot Trondhjemsvegen.

Planen erstatter hele Reguleringsplan for Nytorvet (Kvartal 17) vedtatt 22.0.2.2007.

Dokumenter

Plandokumentene finner du også via kommunens kartløsning