Styringshjul

Styringshjul

Styringshjulet

Styringshjulet er en sammenstilling av de politiske og administrative prosesser og frister som gjelder for styring av kommunens virksomhet det nærmeste året. Med omtale av:

  • opplegget for rapportering av nøkkeltall for kommunal virksomhet til staten
  • statusrapporteringer rundt økonomi og oppfølging av mål og politiske vedtak
  • prosess og frister for utarbeiding og behandling av budsjett/økonomiplan
  • møtekalenderene for kommunens sentrale styrer, utvalg og råd

Dokumentet rulleres hvert halvår - i begynnelsen juni og desember. Gjennom året oppdateres møtekalenderen på kommunensnettsider - under menyvalget Politikk og samfunn/Politiske møter.

Styringshjul 2020

Sist endret: 17.12.2019