Styringshjul

Styringshjul

Styringshjulet

Styringshjulet er en sammenstilling av de politiske og administrative prosesser og frister som gjelder for styring av kommunens virksomhet det nærmeste året. Med omtale av:

  • opplegget for rapportering av nøkkeltall for kommunal virksomhet til staten
  • statusrapporteringer rundt økonomi og oppfølging av mål og politiske vedtak
  • prosess og frister for utarbeiding og behandling av budsjett/økonomiplan
  • møtekalenderene for kommunens sentrale styrer, utvalg og råd

Dokumentet rulleres hvert halvår - i begynnelsen juni og desember. Gjennom året oppdateres møtekalenderen på kommunensnettsider - under menyvalget Politikk og samfunn/Politiske møter.

Styringshjul 2019-2020

Kommuneplanhjulet

Kommuneplanhjulet er en 4-årig oversikt som viser standard prosesser og dokumenter som gjennomføres og utarbeides knyttet til det overordnede plan- og strategiarbeid i løpet av den 4-årige kommunestyreperioden: ( 2015-2019 / 2019-2023 )

Før kommunevalget:

- Innbyggerundersøkelse
- rapport med analyse
- Kommuneplanevaluering
- administrativ og politisk
- Folkehelseoversikt
- revisjon av gjeldende dokument

Etter kommunevalget:

- Folkehelseoversikt
- politisk behandling og vedtak
- Kommunal planstrategi
- avklaring av planbehov og planrevisjoner
- Planprogram for kommuneplanrevisjon
- ...om planstrategivurderingen over tilsier dette
- Kommuneplanrevisjon - ...om planstrategivurderingen over tilsier dette

Mer detaljert prosessbeskrivelse  - og endringer i prosess/framdrift gjennom 4-års perioden - innarbeides i styringshjulet når dette hvert halvår rulleres gjennom kommunestyreperioden. (...Se siste oppdatering i Styringshjul 2019.)

Sist endret: 22.08.2019