Innbyggerundersøkelser

Innbyggerundersøkelsen 

Gjøvik kommune gjennomfører en større innbyggerundersøkelse hvert 4 år. Resultatene fra denne analyseres og brukes som grunnlag i videre planlegging og utvikling av kommunale tjenester og styringsdokumenter.

I innbyggerundersøkelsene svarer innbyggerne på spørsmål rundt bl.a følgende tema: Møte med kommunen, Kommunen som bosted, Trygghet, Kultur og idrett, Boligtilbud, Servicetilbud, Bomiljø, Levekår, Klima og energi, Miljø, Transport, Arbeid og Tjenester fra kommunen.

Det er gjennomført innbyggerundersøkelser i 2010 og i 2015. Her er

Innbyggerundersøkelse 2010

Innbyggerundersøkelse 2015

I undersøkelsen gjennomført i mai/juni 2015 er resultatene sammenliknet med resultatene bl.a. fra 2010. Slik gir undersøkelsene en pekepinn på endringer i innbyggeres vurderinger og de ulike tjenesters omdømme.

Sist endret: 06.09.2018