Kontrollutvalget

Om Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets oppgave er å holde et løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Sekretariat

Kontrollutvalgets sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen samarbeider om å løse oppgaven, og har valgt å konkurranseutsette funksjonen. Sekretær for kontrollutvalget ivaretas av
Kontrollutvalgstjenester AS v/statsautorisert revisor Kjetil Solbrækken, tlf. 995 77 903

E-post: kjetil@kontrollutvalget.no

 

Medlemmene 2019-2023

  Navn Parti E-post Telefon
  Faste medlemmer      
1 Hans Olav Lahlum, leder Sv hansolahlum@gmail.com 957 58 286
2 Jorun A. Lilleeng, nestleder Ap jorun.lilleeng@gmail.com 416 14 461
3 Ottar Uglum Rødt ottar.uglum@enivest.net 470 50 571
4 Arne B. Krokeide H krokeide@lohnekrokeide.no 402 87 222
5 Vigdis Amlien Kristiansen Sp vigdisak@online.no 970 29 622
         
  Personlige varamedlemmer:      
1 Erik Evenrud Mdg erik.evenrud@gmail.com 918 61 056
2 Sissel Solum Ap sissel.solum.gk@gmail.com 950 51 220
3 Størk Hansen Rødt proletarhansen@hotmail.com 928 58 451
4 Ida Holm Grindstad H ihg@temaas.no 970 00 959
5 Ole Klundby Sp oklundby@gmail.com 924 36 970

2020

Her kan du laste ned sakspapirer for 2020

9.januar - møte 1 

Her kan du laste ned protokoller for 2020

9. januar - møte 1

2019

Her kan du laste ned sakspapirer for 2019

2. desember - møte 8

10. oktober - møte 7

29. august - møte 6

20. juni - møte 5

16. mai - møte 4

25. april - møte 3

7. mars - møte 2

24. januar - møte 1

Her kan du laste ned protokoller for 2019

2. desember - møte 8

10. oktober - møte 7

29. august - møte 6

20. juni - møte 5

16. mai - møte 4

25. april - møte 3

07.mars - møte 2 

24. januar - møte 1

2018

Her kan du laste ned sakspapirer for 2018

29. november - møte 9

11. oktober - møte 8

30. august - møte 7

          Vedlegg 2 sak 42

23. august - møte 6

20. juni - møte 5

09. mai - møte 4

26. april - møte 3
               Vedlegg sak 19 - årsrapport
               Vedlegg sak 19 - årsregnskap

19. mars - møte 2

18. januar - møte 1

Her kan du laste ned protokoller for 2018

29. november - møte 9

11. oktober - møte 8

30. august - møte 7

23. august - møte 6

20. juni - møte 5

09. mai - møte 4

26. april - møte 3

19. mars - møte 2

18. januar - møte 1

2017

Her kan du laste ned sakspapirer for 2017

30. november - møte 10

12. oktober - møte 9

28. september - møte 8

24. august - møte 7

23. juni - møte 6      Tilleggssaksliste 23. juni møte 6

11. mai - møte 5

20. april - møte 4

30. mars - møte 3

23. februar - møte 2

19. januar - møte 1

Her kan du laste ned protokoller for 2017

30. november - møte 10

12. oktober - møte 9

28. september - møte 8

24. august protokoll - møte 7

23. juni protokoll - møte 6

11. mai protokoll - møte 5

20. april protokoll - møte 4

30. mars protokoll - møte 3

23. februar protokoll - møte 2

19. januar protokoll - møte 1

2016

Her kan du laste ned sakspapirer for 2016

01. desember 2016 - møte 10

13. oktober 2016 - møte 9

30. september 2016 - møte 8 (korrigert 28.09)

01. september 2016 - møte 7   Tilleggssaksliste til møte 1.september 2016

09. juni 2016 - møte 6

23. mai 2016 - møte 5

14. april 2016 - møte 4

11. mars 2016 - møte 3

03. mars 2016 - møte 2

21. januar 2016 - møte 1

Her kan du laste ned protokoller for 2016

01. desember 2016 - protokoll møte 10

13. oktober 2016 - protokoll møte 9

30. september 2016 - protokoll møte 8

01. september 2016 - protokoll fra møte 7

09. juni 2016 - protokoll fra møte 6

23. mai 2016 - protokoll fra møte 5

14. april 2016 - protokoll fra møte 4

11. mars 2016 - protokoll fra møte 3

03. mars 2016 - protokoll fra møte 2

21. januar 2016 - protokoll fra møte 1

2015

Her kan du laste ned sakspapirene for 2015

03. desember 2015 - møte 8

08. oktober 2015 - møte 7

27. august 2015 - møte 6

18. juni 2015 - møte 5

19. mai 2015 - møte 4

16. april 2015 - møte 3

05. mars 2015 - møte 2

22. januar 2015 - møte 1

Her kan du laste ned protokollene for 2015

03. desember 2015 - protokoll fra møte 8

08. oktober 2015 - protokoll fra møte 7

27. august 2015 - protokoll fra møte 6

18. juni 2015 - protokoll fra møte 5

19. mai 2015 - protokoll fra møte 4

16. april 2015 - protokoll fra møte 3

05. mars 2015 - protokoll fra møte 2

22. januar 2015 - protokoll fra møte 1

Dokumenter

Kontrollutvalgsboken - kontrollutvalgets rolle og oppgaver

 

Sist endret: 06.09.2018