Ordførerens side

Bjørn Iddberg (Ap) er ordfører i Gjøvik. Han ble første gang valgt inn i kommunestyret i 1991 og har siden høsten 2007 vært kommunens ordfører i en rød-grønn samarbeidskonstellasjon.

Personalia

Født på Dokka i Nordre Land i 1954
Sivilstand: Gift, en sønn

Utdanning

Lærer/skoleleder. Pedagogisk utdanning fra Lærerhøyskolen på Hamar og senere flere fag ved Distrikthøyskolen og Høyskolen på Lillehammer. 1. avdeling Sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring og politiske verv

Han har vært lærer og skoleleder i Spydeberg, i Askim, på Jessheim og siden 1990 på Gjøvik.

Siden 2011 har han sittet i styret for Industribygg AS, og sitter som kommunens representant i Eidsivas bedriftsforsamling, og er leder av KS (Kommunenes Sentralforbund) i Oppland.

Kontakte ordføreren?

Telefon: 611 89 800 / 97121221
E-post: bjorn.iddberg@gjovik.kommune.no

Vi anbefaler at meldinger som inneholder sensitive personopplysninger ikke sendes per e-post, men sendes som brevpost.

Postadresse er:
Gjøvik kommune
Ordfører Bjørn Iddberg
Pb.630
2810 Gjøvik

All post - også epost - til ordføreren blir behandlet i samsvar med offentlighetsloven (ekstern lenke).

Tidligere ordførere

Oversikt over ordførere fra 1861 til i dag

Sist endret: 06.09.2018