Styringsdokument

Oversikt

Kommunens styringsdokument rulleres hvert år - med behandling og vedtak i kommunestyret i november.

Det inneholder budsjettet for det kommende år, økonomiplanen med investerings- og driftsrammer for de kommende fire år, handlingsdel for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - og dessuten de sentrale prioriteringer og mål for de kommunale sektorer sin virsomhet.

Betalingssatser for de ulike kommunale tjenester behandles og vedtas samtidig med kommunens styringsdokument.

 Styringsdokument 2019

Styringsdokument 2019 vedtatt av kommunestyret 29.11.2018 (elektronisk versjon)

Styringsdokument 2019 vedtatt av kommunestyret 29.11.2018 (pdf)

Styringsdokument 2018

Styringsdokument 2018 vedtatt av kommunestyret 14.12.2017

Sist endret: 06.09.2018