Vigsler

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for gjennomføring av vigsler

Om borgerlig vigsel

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På disse sidene finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss. 

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. (Ekstern lenke) På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor (ekstern lenke).

Bestilling av vigsel

Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/legges ved. Original prøvingsattest lastes opp digitalt her (ekstern lenke) .

Dersom dere ønsker å gifte dere fredager i mai, juni eller august, bør dere være ute i god tid med bestilling. Dette er populære dager.

Digitalt skjema for bestilling av vigsel (innlogging via ID-porten)

Digitalt skjema for ettersending av prøvingsattest (innlogging via ID-porten) Benyttes hvis vigsel bestilles mer enn 4 måneder frem i tid.

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Gjøvik kommune gjennomfører vigsler fredager mellom 12.00.og 15.00. Ønske om andre tidspunkt kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Holder Gjøvik kommune bare vigsler i rådhuset

Gjøvik kommune holder kun vigsler på kulturhuset. Ønske om andre steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg hos oss er gratis. Man behøver ikke være bosatt i Gjøvik for å gifte seg i Gjøvik kommune

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du folkeregisteret. (ekstern lenke).

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret. (ekstern lenke).

Seremonirommet 

Seremonirommet ligger i 1. etasje i rådhuset. Rådhuset er midlertidig i Øvre Torggate. I denne perioden vil det foregå vigsler også i kulturhuset. Paret er velkommen til å ta med seg gjestene inn under seremonien. Det er sitteplass til cirka 12 gjester. Øvrige gjester må påregne å stå.

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter.

Vitner 

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Gjøvik kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Seremonien

Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Parkering

Det er dessverre ikke mulig å la bilen bli stående utenfor rådhuset/kulturhuset under seremonien. Det er god tilgang på parkeringsplasser i kommunalt parkeringshus, private parkeringshus eller avgiftsbelagte kommunale og private parkeringsplasser i nær tilknytning til rådhuset/kulturhuset.

Lørdagsvigsler/Nyttårsaften

Som en prøveordning vil vi gjennomføre vigsler på noen lørdager i 2018. Dette vil fremgå av bookingsystemet.

Skatteetatens informasjon om ekteskap
Sist endret: 06.09.2018

Besøksadresse:

Øvre Torggate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00

Besøksadresse:

Øvre Torggate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00