For politikere

KS folkevalgtprogram

KS folkevalgtprogram 2015-2019 (ekstern lenke)

Papirløse møter - iPad, First Agenda og G-mail

Informasjon om papirløse møter - elektronisk utstyr til politikere - bruk av Frist Agenda 

Bestillingsskjema iPad/kontantvederlag

First Agenda - app - veiledning

I-Pad, veiledning i oppsett

G-mail, brukerstøtte (ekstern lenke)

G-mail, videresende e-post til annen e-postkonto (ekstern lenke)

First Agenda, brukerstøtte (ekstern lenke)

Diverse

Skjema for godtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste og kilometergodtgjøring