Gjøvik kommune

Statusrapport og regnskap

Årsrapport, årsregnskap og tertialrapporter

Rådmannen legger hvert år fram årsrapport og årsregnskap. Etter hver fjerde måned legger rådmannen fram en statusrapport for utviklingen i kommunens aktiviteter og økonomi.

Årsrapport

I årsrapporten gir rådmannen et overblikk over status for kommunen etter året som var - med vurdering av måloppnåelse, økonomisk resultat og påpekning av viktige aktiviteter og hendelser, både på overordnet nivå og innenfor de ulike sektorer. Dokumentet inneholder også aktuell statistikk med analyse. 

Årsregnskap 

Årsregnskapet legges fram og behandles parallelt med årsrapporten.

Statusrapport

Det legges fram statusrapporter etter utgangen av hver tertial/hver fjerde måned - 30.04, 31.08 og 31.12. 

I rapporteringen angis status for måloppfølging og økonomistyring i forhold til Styringsdokumentet med økonomiplan. Som en del av rapporteringen framgår status for oppfølging av politiske vedtak. Rapporten 31.12 er en forenklet rapport - kun med oversikt en over oppfølging av politiske vedtak.

Status 2021

Status 2020

Status 2019