Gjøvik kommune

Bylab Gjøvik

Bylab Gjøvik

Bylab Gjøvik er vårt nye byutviklingsrom. Her kan innbyggere i alle aldre, næringslivet og kommunen møtes og bygge Gjøvik kommune - sammen!

Bylaben finner du på hjørnet av rådhuset mot Kauffeldts plass og Strandgata.

Har du en idé som kan gjøre kommunen vår enda bedre? Vi vil høre om den!

Bylabens aktiviteter og prosjekter

  • Knytte byen tettere til Mjøsa gjennom aktivitetene i Fredevika, Bybadstu og friluftshus.
  • Fra Huntonstranda til Gjøvikstranda. Hva vil innbyggerne bruke dette området til dersom det ikke blir boliger?
  • Biri-pilot. Skape spennende og nytenkende stedsutvikling sammen med innbyggerne, frivilligheten og andre interessenter.
  • Tjenesteutvikling med fokus på økt brukerinvolvering i alle sektorer.
  • Åpenhet og tett dialog med kommunens innbyggere – kommunen skal lytte.

Hva er en bylab?

Bylab er et av flere virkemidler for å styrke samarbeidet om byutviklingen og en arena for å skape en god kommune sammen. Bylab Gjøvik ble etablert som metode i 2020. Metoden skal sikre økt involvering og engasjement og være en nøytral arena for økt innsikt på tvers.

Ønsket er å samarbeide tettere med byens innbyggere, næringsliv, akademia, forskningsmiljø og andre som er engasjert i by- stedsutvikling. Vi ønsker å teste ut hvordan man kan nå overordnede mål og visjoner gjennom konkrete tema, prosjekter og aktiviteter. For å finne løsninger som bidrar til å utvikle kommunen må det jobbes innovativt og konkret, det må testes ut og utforske nye måter å løse oppgavene på.