Gjøvik kommune

Smart Gjøvik

Smart Gjøvik

Kommunens smartbyprogram – «Smart Gjøvik» - er en satsing på smart og kreativ bruk av data og teknologi for å realisere vår visjon "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Smart Gjøvik er et smartbyprogram for både bygd og by.

Våre smartby-prosjekter skal gi oss gevinster og innovative løsninger innen klima, miljø eller ressursbruk, og drives i tråd med prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Hva er en smartby?

Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.

- Fra Nasjonalt veikart

I en smartby jobber vi tverrfaglig sammen med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og innbyggere med å utvikle, teste ut og driftssette nye løsninger og tjenester. Vi jobber aktivt med omdømme, holdningsendringer, deling og læring.

Her i Gjøvik kommune har kommunestyret bestemt at vi skal jobbe mot løsninger som er

 • klima- og miljøvennlige
 • sosialt inkluderende
 • samfunnsøkonomisk lønnsomme
 • bedriftsøkonomisk lønnsomme for kommunen
 • treffer innbyggere og brukere i hele kommunen

Våre smartby-prosjekter

Vi har mange ulike prosjekter under «Smart Gjøvik»-paraplyen. I noen prosjekter ligger vi langt fremme og er først ute i Norge eller verden. I andre prosjekter innfører vi løsninger som andre kommuner har testet ut før oss, og kan bygge på deres erfaringer.

Her er noen av våre prosjekter

Hvilke områder fokuserer vi på?

I Smart Gjøvik tester og utvikler vi løsninger for

 • smarte bygg
 • smart infrastruktur
 • smart mobilitet og transport
 • smart velferdsteknologi
 • smart læring

Utvikling av en smart og bærekraftig kommune

Gjøvik har i 2020 gjennomført en evaluering av hvor smart og bærekraftig kommunen er. Til dette arbeidet brukte vi et verktøy fra FN-initiativet "United for Smart Sustainable Cities" (U4SSC). Vi ble målt på 91 indikatorer innenfor dimensjonene økonomi, miljø og samfunn og kultur.

Les mer om resultatene fra kartleggingen - Hvor bærekraftig er Gjøvik kommune egentlig?

Podcast episode- Hør mer om Smart Gjøvik

 • Smartby programleder, Pål Godard, var gjest i podcasten LØRN.TECH, hvor han snakket om hvordan Gjøvik tenker annerledes enn andre smarte byer. Du kan høre og lese podcasten her.