Gjøvik kommune

Smart Gjøvik

Smart Gjøvik

Kommunens smartbyprogram – «Smart Gjøvik» - er en satsing på smart og kreativ bruk av data og teknologi for å realisere vår visjon "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Smart Gjøvik er et smartbyprogram for både bygd og by.

Våre smartby-prosjekter skal gi oss gevinster og innovative løsninger innen klima, miljø eller ressursbruk, og drives i tråd med prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Hva er en smartby?

Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.

- Fra Nasjonalt veikart

I en smartby jobber vi tverrfaglig sammen med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og innbyggere med å utvikle, teste ut og driftssette nye løsninger og tjenester. Vi jobber aktivt med omdømme, holdningsendringer, deling og læring.

Her i Gjøvik kommune har kommunestyret bestemt at vi skal jobbe mot løsninger som er

 • klima- og miljøvennlige
 • sosialt inkluderende
 • samfunnsøkonomisk lønnsomme
 • bedriftsøkonomisk lønnsomme for kommunen
 • treffer innbyggere og brukere i hele kommunen

Våre smartby-prosjekter

Vi har mange ulike prosjekter under «Smart Gjøvik»-paraplyen. I noen prosjekter ligger vi langt fremme og er først ute i Norge eller verden. I andre prosjekter innfører vi løsninger som andre kommuner har testet ut før oss, og kan bygge på deres erfaringer.

Her er noen av våre prosjekter

Hvilke områder fokuserer vi på?

I Smart Gjøvik tester og utvikler vi løsninger for

 • smarte bygg
 • smart infrastruktur
 • smart mobilitet og transport
 • smart velferdsteknologi
 • smart læring

Utvikling av en smart og bærekraftig kommune

Gjøvik har i 2020 gjennomført en evaluering av hvor smart og bærekraftig kommunen er. Til dette arbeidet brukte vi et verktøy fra FN-initiativet "United for Smart Sustainable Cities" (U4SSC). Vi ble målt på 91 indikatorer innenfor dimensjonene økonomi, miljø og samfunn og kultur.

Resultatet fra evalueringen viser at Gjøvik kommune scorer bra på svært mange indikatorer i en global målestokk, men at det også er en del områder med rom for forbedring.

Vi ønsker å bruke resultatene fra denne evalueringen til å

 • øke bevisstheten omkring hva det vil si å være smart og bærekraftig, og starte en dialog omkring enkelte funn
 • bidra til å implementere FNs bærekraftsmål i kommunens styringssystemer og finne fram til fornuftige måleparametre
 • måle resultater og effekter av kommunens smartbyprogram
 • gi innspill til arbeidet med å utarbeide klimaregnskap for kommunen

Smart Gjøvik i media

 • Smartby programleder, Pål Godard, var gjest i podcasten LØRN.TECH, hvor han snakket om hvordan Gjøvik tenker annerledes enn andre smarte byer. Du kan høre og lese podcasten her.