Smart Gjøvik

Smart Gjøvik er kommunens smartbysatsing, som bidrar til at vi skal realisere vår visjon «Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling». Her finner vi fremtidens innbyggertjenester og løsninger i samarbeid med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og innbyggere.

Hva er en smartby?

Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.

I en smartby jobber vi tverrfaglig sammen med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og innbyggere med å utvikle, teste ut og driftssette nye løsninger og tjenester. Vi jobber aktivt med omdømme, holdningsendringer, deling og læring.

Her i Gjøvik kommune har kommunestyret bestemt at vi skal jobbe mot løsninger som er

  • klima- og miljøvennlige
  • sosialt inkluderende
  • samfunnsøkonomisk lønnsomme
  • bedriftsøkonomisk lønnsomme for kommunen
  • treffer innbyggere og brukere i hele kommunen

Våre smartby-prosjekter

Våre smartby-prosjekter skal gi oss gevinster og innovative løsninger innen klima, miljø eller ressursbruk, og drives i tråd med prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Vi har mange ulike prosjekter under «Smart Gjøvik»-paraplyen. I noen prosjekter ligger vi langt fremme og er først ute i Norge eller verden. I andre prosjekter innfører vi løsninger som andre kommuner har testet ut før oss, og kan bygge på deres erfaringer.

Hvilke områder fokuserer vi på?

I Smart Gjøvik tester og utvikler vi løsninger for

  • smarte bygg
  • smart infrastruktur
  • smart mobilitet og transport
  • smart velferdsteknologi
  • smart læring

Utvikling av en smart og bærekraftig kommune

Gjøvik har i 2020 gjennomført en evaluering av hvor smart og bærekraftig kommunen er. Til dette arbeidet brukte vi et verktøy fra FN-initiativet "United for Smart Sustainable Cities" (U4SSC). Vi ble målt på 91 indikatorer innenfor dimensjonene økonomi, miljø og samfunn og kultur.

Les mer om resultatene fra kartleggingen - Hvor bærekraftig er Gjøvik kommune egentlig?