Ung i Gjøvik

Ordensregler for Redalen skole

Ordensregler for Redalen skole

Skolens lokale regler

 • Skolen er arbeidsplassen vår. Alle har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Alle møter presis til timer og avtaler, har med nødvendig utstyr, holder arbeidsro i timer og viser respekt for undervisningen og for hverandre.
 • Eleven kan ikke forlate skolens område i skoletida uten tillatelse fra lærer eller rektor.
 • Snøballkasting/steinkasting er ikke tillatt. Sykling er ikke tillatt på skolens område. Rullesko/rullebrett/skøyter er tillatt på anvist sted, men man må bruke hjelm.
 • Bruk av mobiltelefon på skolens område er ikke tillatt. 
 • Godteri og tyggegummi er ikke tillatt. To ganger i året er det tillatt: siste skoledag før jul og siste skoledag før sommerferien.
 • Følg trafikkreglene til og fra skolen. Fra 1. klasse kan elevene sykle til og fra skolen, men FAU/skolen anbefaler å følge Trygg Trafikk sine retningslinjer om 5. klasse. De som brukes buss, stiller seg pent i busskø, sitter rolig og fester setebelte. 
 • Viser gradestokken under minus 15 grader, kan du få være inne i friminuttene.
 • Bruk av internett i skoletida skal bare skje etter avtale og tilsyn av ansvarlig voksen.

Mulige konsekvenser

Rektor/lærer vurderer i hvert enkelt tilfelle den mest hensiktsmessige reaksjon.

 • Dialog med en av de ansatte.
 • Muntlig og/eller skriftlig dialog med foresatte.
 • Beslaglegging av gjenstand for resten av skoledagen.
 • Miste mulighet til bruk av maskiner/utstyr for en kortere eller lengre periode.
 • Erstatningsansvar med inntil 5 000 kroner.
 • Bortvisning, § 2-10 i opplæringsloven.
 • Ved gjentakende brudd og hvor andre tiltak ikke virker; kontakt med hjelpeinstanser som barnevernet, Tverrfaglig familieteam, PPT eller mfl.
 • Aktivitestsplikten § 9a.