Ung i Gjøvik

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

FAU-representanter på Redalen skole

Leder: Florentius Theodoor Groentjes - flushrookie@hotmail.com

Nestleder: Janne Merete Rovik - mortilreja@gmail.com

Rektor: Daniel Haug

Daglig leder: Daniel Haug

Merkantil: Kjersti Aalseth

Spørsmål og svar om FAU