Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

FAU-representanter på Redalen skole

Leder: Florentius Theodoor Groentjes - flushrookie@hotmail.com

Nestleder: Janne Merete Rovik - mortilreja@gmail.com

Rektor: Daniel Haug

Daglig leder: Daniel Haug

Merkantil: Kjersti Aalseth

Spørsmål og svar om FAU