Gjøvik kommune

Andre kompetansehevende tiltak

Andre kompetansehevende tiltak

Andre kompetansehevende tiltak
Hva Når Program /invitasjon
ROM der pårørende, berørte og fagpersoner møtes Våren 2020 klikk her (.PDF, 2 MB)
Opplæringspakker i smittevern mars 2020 Klikk her (.PDF, 753 kB)