Gjøvik kommune

Andre kompetansehevende tiltak

Andre kompetansehevende tiltak

Andre kompetansehevende tiltak
Hva Når Program /invitasjon
ROM der pårørende, berørte og fagpersoner møtes Våren 2020 klikk her (.PDF, 2 MB)
Nettverkstreff for ABC-kommunekontakter, kontaktpersoner for demensteam og kontaktpersoner i kommunene 31.03.20 klikk her (.PDF, 573 kB)
Kursinvitasjon - demens og takling av vanskelig atferd 2. mars Klikk her (.PDF, 592 kB)