Gjøvik kommune

Andre kompetansehevende tiltak

Andre kompetansehevende tiltak

Andre kompetansehevende tiltak
Hva Når Program /invitasjon
Opplæringspakker i smittevern mars 2020 Klikk her (.PDF, 753 kB)
Enkel brukerveiledning om oppkobling til møterom i norsk helsenett Klikk her (.PDF, 129 kB)
Psykososial beredskap nettportal fra RVTS Øst Ny og forbedret mai 2020 Klikk her
Temadager Leve hele livet Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid: 9. september, 15. september, 14. oktober og 27. oktober Personsentret omsorg: 8. september, 17. september, 13. oktober og 22. oktober Påmeldings- link kommer her
Fagdag velferdsteknologi 17. september Følg med på denne siden for påmelding
Koordinator og individuell plan E - læring Klikk her
Ønsker du å hospitere? Ved behov Søk her
Opplæringspakke for nyansatte Ved behov Påmelding
Kompetansebroen Arrangement, temaer, filmer, podcast, verktøy og e- læring klikk her