Gjøvik kommune

Hva er ReKs?

Hva er ReKs?

ReKs er kompetanseheving og samarbeid på tvers av kommunegrensene i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. ReKs består av en representant fra disse kommunene, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland - USHT og en koordinator for samarbeidet.

ReKs er beskrevet slik i kompetansebroen

Vårt arbeidsdokument: Strategisk kompetanseplanlegging HO Gjøvikregionen 2017 - 2021 (PDF, 2 MB)

To ganger pr. år publiseres kursprogrammet for våre ansatte i helse - og omsorg. Innholdet i kursene skal dekke nyheter, avdelingenes behov, kommunenes kompetanseplaner, lovpålagte kurs og nasjonale føringer for opplæring og kompetanseheving.

Kontaktpersoner i ReKs

ReKs kontaktpersoner
Kommune Navn Mobil/telefon nummer
Koordinator Mari Aasen 95 16 73 77
Gjøvik Solveig Skottene 93 41 75 65
Vestre Toten Monika Bekkelund 61 15 33 89
Østre Toten Jan Erik Hovland 98 62 70 73
Søndre Land Per Åge Nilsen 61 12 66 30
Nordre Land Marit Ødegård 99 04 48 66
Leder USHT Oppland Målfrid Schiager 91 84 83 48

Innspill til kursprogrammet

Har du innspill til kompetansehevende kurs, kan du kontakte Mari Aasen på mari.aasen@gjovik.kommune.no.

Frister for innspill

Frist for innspill til ReKs
Program Frister
Vårprogram
Innspill til ReKs 1. oktober
Utsendelse av kursprogram Starten av desember
Høstprogram
Innspill til ReKs 1. mars
Utsendelse av kursprogram Starten av juni