Gjøvik kommune

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i ReKs

ReKs kontaktpersoner
Kommune Navn Mobil/telefon nummer
Koordinator Mari Aasen 95 16 73 77
Gjøvik Solveig Skottene 93 41 75 65
Vestre Toten Monika Bekkelund 61 15 33 89
Østre Toten Jan Erik Hovland 98 62 70 73
Søndre Land Per Åge Nilsen 61 12 66 30
Nordre Land Marit Ødegård 99 04 48 66
Leder USHT Oppland Målfrid Schiager 91 84 83 48