Gjøvik kommune

Oversikt: Annen opplæring

Oversikt: Annen opplæring

På denne siden vil du finne opplæring som ikke sorterer under ordinære kurs og fagdager. 

Andre kompetansehevende tiltak
Hva Når Program /invitasjon
Demensnettverk for Innlandet - klikk på linken for informasjon (.DOCX, 67 kB) Teamsmøte 10. mai Invitasjon med mulighet for påmelding kommer
Opplæringspakker i smittevern Ved behov Klikk her (.PDF, 753 kB)
Psykososial beredskap nettportal fra RVTS Øst Ny og forbedret mai 2020 Klikk her
Koordinator og individuell plan E - læring Klikk her
Ønsker du å hospitere? Ved behov Søk her
Opplæringspakke for nyansatte Ved behov Påmelding
Kompetansebroen Arrangement, temaer, filmer, podcast, verktøy og e- læring Klikk her
HLR - teori (Helse Norge) Ved behov Klikk her