Gjøvik kommune

Oversikt: Annen opplæring

Oversikt: Annen opplæring

På denne siden vil du finne opplæring som ikke sorterer under ordinære kurs og fagdager. 

Andre kompetansehevende tiltak
Hva Når Program /invitasjon
Opplæringspakker i smittevern Ved behov Klikk her (.PDF, 753 kB)
Psykososial beredskap nettportal fra RVTS Øst Ny og forbedret mai 2020 Klikk her
Koordinator og individuell plan E - læring Klikk her
Ønsker du å hospitere? Ved behov Søk her
Opplæringspakke for nyansatte Ved behov Påmelding
Kompetansebroen Arrangement, temaer, filmer, podcast, verktøy og e- læring klikk her