Gjøvik kommune

Mjøsstranda/Gjøvikstranda

Mjøsstranda/Gjøvikstranda

Gjøvik kommune ønsker å utnytte mjøsområdet på en bedre måte for å tiltrekke oss flere innbyggere, turister og studenter. Mjøsstranda er et viktig område for oss.

Kommunen jobber fortsatt med planene for å utnytte Mjøsstranda som ble kjøpt tilbake i 2016, og sett hele mjøsstranda under ett, har det skjedd mye.

Både Fredevika, Rambekkvika og Gjøvikstranda utvikler seg.

Hva er gjort:

  • Vi åpnet bybadstua i 2022. Mer informasjon om den finner du på et annet sted på Gjøvik kommunes nettsider.
  • I 2021 og 2022 laget vi to ny basketballbaner med lysmast og plen rundt. 
  • I Rambekkvika er de gamle benkene byttet ut med nye.
  • Nye lekeapparater er på plass og det er fjernet buskas og vegetasjon sørover.
  • Et nytt toalett er på plass i Fredevika - som er et kjærkomment tilbud til alle som bruker Mjøspromenaden, badeplassen og båthavn i Fredevika. 

Hva skal skje videre?

  • Ansettelse av en egen prosjektleder for hele området.
  • Det skal lages en reguleringsplan for området.
  • I 2023: vil kommunen forlenge Mjøspromenaden sørover. I tillegg vil det bli gjort arbeid i Elvegata som vil gjøre at Mjøsstranda blir enklere å komme ned til for innbyggerne og turister.

På kort sikt ønsker kommunen å lage en park og et friluftsområde for alle, så vil det langsiktige arbeidet komme på plass etter hvert.