Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Biri omsorgsenter

Gjøvik kommune har fått nytt omsorgssenter på Biri. Det nye senteret vil få 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger med mulighet for tjenester og omsorg.

Omsorgsboligene er boliger som er tilpasset eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Boligene er tilrettelagt slik at de som bor der kan motta nødvendige tjenester og omsorg.

De første beboerne flytter inn i bokollektivet fra 12. mai 2021.

Entreprenør: BetonmastHæhre 

Arkitekt: Bølgeblikk arkitekter med Topic Arkitekter

Byggemateriale: Tre

Bildegalleri

Om Biri omsorgssenter 

Biri Storstuggu er prosjektnavnet til det forslaget entreprenørkonsernet BetonmastHæhre har på sitt forslag til nye Biri omsorgssenter. Navnet viser til nettopp et stort allrom med kafé og sittegrupper der tanken er at dette er ei storstuggu som kan brukes av flere enn bare dem tilknyttet omsorgssenteret.

32 plasser, kafe og samlingsplass 

Det nye senteret vil få 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger med mulighet for tjenester og omsorg.Omsorgsboligene er boliger som er tilpasset eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Boligene er tilrettelagt slik at de som bor der kan motta nødvendige tjenester og omsorg.

Kostnader og pris 

Hele prosjektet har en pris på 280 millioner kroner. Både framdriftsplan og budsjettet er holdt.

Dette inkluderer leie av midlertidige lokaler under byggeprosessen, ny bru over juvet som ligger bak senteret og en ny bussholdeplass.

Hjemmetjenesten har flyttet inn 

Administrasjonen og hjemmetjenesten flyttet inn på Biri nå i januar, så vil de eldre komme etter i løpet av vinteren. Før den tid skal det inn møbler, teknologi og utstyr. Alt må være prøvd ut før omsorgssenteret åpnes helt. Og hvis smittesituasjonen tillater det, vil det bli en åpen dag i løpet av januar.

Miljøfyrtårnprosjekt 

Biri omsorgssenter bygges som passivhus i massivtre og er et kommunalt miljøfyrtårnprosjekt, hvor det er lagt stor vekt på gode miljøvalg i alle deler av prosjektet.

  • Bygge i tre over bakken
  • Fornybar energi. Varmepumpe med borebrønner i fjell
  • Solceller - lagt til rette for ca 460m2 - 32 tusen kwh/år
  • Varmtvann via solfangere - 50m2
  • Passivhusstandard - lavt energiforbruk
  • Gjenvinning av gråvann
  • Trefiberisolasjon
  • Tilrettelegging for El-biler og sykkel

Les mer om hvorfor og hvordan vi jobber for at Biri omsorgsenter er et miljøfyrprosjekt.  (PDF, 78 kB)

Informasjonsfilm fra Miljødirektoratet fra Biri omsorgsenter

Med hjelp av både elektrisk gravemaskin og tårnkran har vi gjort store innhogg i klimagassutslippene under byggingen av nye omsorgsboliger på Biri.

 

Dokumenter