Gjøvik kommune

E6 Moelv - Øyer

E6 Moelv - Øyer

Nye Veier bygger ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Veistrekningen blir 44 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. De første anleggsarbeidene kan starte allerede høsten 2020. Hele strekningen er planlagt ferdig innen utgangen av 2025.

Les om prosjektet og status 

På nettsiden til Nye veier finner du informasjon om prosjektet. 

Ny Mjøsbru 

Den nye brua over Mjøsa blir den største og mest kostbare enkeltkonstruksjonen i prosjektet. Brua skal bygges sør for eksisterende Mjøsbru. Nye Veier har allerede utført grunnundersøkelser for den nye brua og det skal utføres ytterligere undersøkelser før bygging av brua kan starte. 

Les mer og se tegninger på prosjektsiden for prosjektet