Gjøvik kommune

Kauffeldts plass - Nytt torg og samlingspunkt midt i byen

Kauffeldts plass - Nytt torg og samlingspunkt midt i byen

Gjøvik kommune har inngått avtale med entreprenør Akershusgartneren AS som skal ha arbeidet med Kauffeldts plass.

  • Arbeidet på plassen startet september 2022 
  • Planlagt ferdigstillelse juli 2023 

Siste nytt om arbeidet på Kauffeldts plass 

  • Oppdatert 21. november: I noen uker framover fra i morgen tirsdag 22. november må vi stenge helt nederst i Glassverksgata. Det betyr at du som skal besøke rådhuset ikke kan komme hit fra Glassverksgata/byggeplassen. 
    • Hvordan komme jeg meg til rådhuset? Fra Strandgata, Gjøvik gård, Brennerigata eller trappa ved krysset Glassverksgata/Brennerigata.
    • Hvor kan jeg parkere når jeg skal besøke rådhuset? Mjøsstranda, Storgata 10 og Gjøvik gård. 
  • Oppdatert 14. november: Arbeidet bak rådhuset er nå ferdig.  Gangbrua til Gjøvik gård og snarveien fra Strandgata og Brennerigata åpnes igjen 15. november.

Dette skal skje

Kauffeldts-plass skal opparbeides med belegg av lyse og mørke granittheller og ny fontene med basseng for skulpturen Mjøsdronningen av Knut Steen. Her vil det også bli sitteplasser, sykkelparkering, belysning og trebeplantning. Skulptur av Nils Ødegård skal plasseres på torgets nordøstre del mot Hunnsvegen og skulpturen glassblåseren vil bli plassert på gressplenen ved Kauffeldtgården.

Det skal plantes trær langs Hunnsvegen og i en rundell mellom Kauffeldtsgården og rådhuset. Murer av mørk granitt skal etableres langs plenområdet utenfor Kauffeldtsgården og rundt området med kirsebærtrær og fontenebassenget.

Universell utforming

Universell utforming ivaretas med ledelinjer og god og hyggelig belysning på torget. Torget stenges for biltrafikk med pullerter (søyler som kan senkes ned i grunnen ved behov) mot Glassverksgata.

Området nærmest Kauffeldtsgården skal opparbeides med nytt skiferdekke, staudebeplantning, benker og pullertbelysning

Det skal også utføres arbeid med vann og avløpsledninger, e-ltekniske installasjoner og omlegging av høyspent og lavspent anlegg.

Elvepromenaden på sørsiden av rådhuset skal opparbeides med asfaltdekke, kantstein og pullertbelysning langs elva. I området ved undergang til borggården skal det settes opp benker og etableres samme granittdekke som på torget.

Nytt samlingspunkt

Gjøvik har savnet en møteplass som kan favne større folkeansamlinger. Verken Jernbanetorget, Gamletorvet eller Panparken egner seg ikke i like stor grad til store forsamlinger. Med oppgraderingen av Kauffeldtsplass kan byen for eksempel få muligheten til å avslutte 17. mai-toget ved Kauffeldts plass i stedet for Gjøvik Gård. Her kan vi også f.eks markere julen med et stort juletre.

Historien om Kauffeldts plass og Kauffeldtgården

Kauffeldtsplass er en plass med mye historie over seg. Plassen har helt siden 1861 vært en sentral plass midt i Gjøvik. Den er oppkalt etter Caspar Kauffeldt, som etablerte det første private glassverket i Norge, Gjøviks Glasværk i 1807. Dette ga senere grunnlaget for etableringa av Gjøvik by i 1861. Kauffeldtgården ligger i bakkant av plassen og er en empirebygning som ble fredet i 1985 og i dag benyttes av Mjøsmuseet. Her lå også tidligere Victoria Hotel, som brant ned i 1963.

Plassen rommer nå Gjøvik rådhus og Oppland fylkesbibliotek oppført i 1980.