Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Ny barnehage og skole på Biri

Kommunestyret har vedtatt å bygge ny barnehage (erstatter Biri barnehage) og ny barneskole (erstatter Skrinnhagen skole) på Biri. Byggene skal stå ferdig høsten 2023.

Det er gjennomført anskaffelsesprosesser for utarbeidelse av reguleringsplan og prosjektledelse. Norconsult er tildelt oppdraget som prosjektleder.

Styringsgruppen består av

  • Eiendom: Eiendomssjef Morten Normann
  • Oppvekst: Rådgiver Kjetil Ulset, Oppvekst
  • Repr. rådmann: Assisterende rådmann Marit Lium Dahlborg (leder av styringsgruppa)
  • Ekstern prosjektleder: Terje Helle, Norconsult
  • Intern prosjektleder/koordinator: Jens Yngve Mathisen

Prosjektgruppen ledes av

  • Ekstern prosjektleder: Terje Helle, Norconsult
  • Intern prosjektleder/koordinator: Jens Yngve Mathisen, prosjektleder Eiendom Gjøvik kommune
  • Brukerkoordinator: Kjetil Ulset, rådgiver Oppvekst

Reguleringsplanoppdraget gjennomføres av WSP Engineering på vegne av Gjøvik kommune