Gjøvik kommune

Ny barnehage og skole på Biri

Ny barnehage og skole på Biri

Kommunestyret har vedtatt å bygge ny barnehage (erstatter Biri barnehage) og ny barneskole (erstatter Skrinnhagen skole) på Biri. Byggene skal stå ferdig høsten 2023, og skolen er innflyttingsklar til den 1. januar i 2024. 

Det er gjennomført anskaffelsesprosesser for utarbeidelse av reguleringsplan og prosjektledelse. Norconsult er tildelt oppdraget som prosjektleder.

Styringsgruppen består av

  • Eiendom: Eiendomssjef Morten Normann
  • Oppvekst: Rådgiver Kjetil Ulset, Oppvekst
  • Repr. rådmann: Assisterende rådmann Marit Lium Dahlborg (leder av styringsgruppa)
  • Ekstern prosjektleder: Terje Helle, Norconsult
  • Intern prosjektleder/koordinator: Jens Yngve Mathisen

Prosjektgruppen ledes av

  • Ekstern prosjektleder: Terje Helle, Norconsult
  • Intern prosjektleder/koordinator: Jens Yngve Mathisen, prosjektleder Eiendom Gjøvik kommune
  • Brukerkoordinator: Kjetil Ulset, rådgiver Oppvekst

Reguleringsplanoppdraget gjennomføres av WSP Engineering på vegne av Gjøvik kommune

 

Hvor skal det bygges?

Vi bygger skolen og barnehagen rett ved Biri ungdomsskole, som ligger sentralt, både ved sentrum og idrettsplassen.

Lokalisering av barnehage, barneskole og ungdomsskole i umiddelbar nærhet av hverandre, vil lette bringe- og hentesituasjonen for foresatte som har barn i barnehage, SFO og skole. Det blir ett busstopp å forholde seg til for de mange som bruker bussen.

Kompetansemiljøet samles på et sted. Et sterkere samarbeid i fagmiljøet muliggjør større samhandling på tvers av alder og klasser.