Gjøvik kommune

Ny barnehage og skole på Biri

Ny barnehage og skole på Biri

I januar 2024 er ny skole og barnehage på Biri innflyttingsklart. Vi gleder oss masse til at barn og unge på Biri får en ny skole og barnehage. Byggingen er godt i gang og man kan nå dag for dag se store forskjeller.

Sentral beligenhet midt i Biri 

Vi bygger skolen og barnehagen rett ved Biri ungdomsskole, som ligger sentralt, både ved sentrum og idrettsplassen.

Lokalisering av barnehage, barneskole og ungdomsskole i umiddelbar nærhet av hverandre, vil lette bringe- og hentesituasjonen for foresatte som har barn i barnehage, SFO og skole. Det blir ett busstopp å forholde seg til for de mange som bruker bussen.

Ny skole

Det er veggseksjoner i massivt tre som nå settes opp, og barneskolen har begynt å reise seg, Den nye barneskolen og SFO skal bygges i to etasjer. Det skal også bli et stor uteområde rundt skolen og en ny parkeringsplass. 

Ny barnehage 

På østsiden av Ravegen skal det bygges ny barnehage. Betongarbeidet på barnehagen er godt i gang. Barnehagen får også et stort uteområdet og egen parkeringsplass. 

Se tegning av ny barnehage og skole 

Illustrasjon av ny skole og barnehage på Biri  - Klikk for stort bilde JAF arkitekskontor As

 

Se bilder av byggeprosessen 

Ny barneskole og barnehage 5. september 2022.PNG - Klikk for stort bilde
Biri barnehage og skole 29. september - Klikk for stort bilde