Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Smart vinterveg - Et innovasjonspartnerskap

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og plasser. 

Betelo AS er valgt som utviklingspartner og skal i samarbeid med kommunene utvikle et digitalt system som gir mer effektiv planlegging av og informasjon om vinterdrift av veger og plasser.  

Til dette arbeidet har vi fått tildelt 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Om prosjektet smart vinterveg 

Kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker har fått tilsagn på inntil 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å inngå et innovasjonspartnerskap med leverandører der målsettingen er å utvikle og implementere nye og mer effektive løsninger for vinterdrift av veg. Prosjektet skal levere løsninger som gir 

  • Bedre og mer effektiv snørydding (koordinert, tidsriktig, raskere og mer snørydding for pengene)
  • Færre ulykker og personskader 
  • Mindre forsinkelser i trafikk (gående, bil, m.fl.) vinterstid 
  • Mindre forurensing og klimagassutslipp 
  • Høyere publikumstilfredshet 
  • Mer effektiv samhandling mellom brøyteaktører 
  • Solid involvering og forankring hos interessentene underveis i prosjektet

Vedtatt innovasjonsfokus

Styringsgruppa for innovasjonspartnerskapet «Smart vinterveg» har nå gjort et vedtak om innovasjonsfokus. Innovasjonspartnerskapet går i en digital retning der målet er å utvikle en løsning som gir smart vinterdrift med effektiv planlegging og riktig informasjon. 

Betelo skal utvikle løsninger for Smart vinterveg

Betelo AS er valgt som utviklingspartner og skal i samarbeid med kommunene utvikle et digitalt system som gir mer effektiv planlegging av og informasjon om vinterdrift av veger og plasser.  

Er du nysgjerrig på prosjektet, og vil lese mer? 

Følg prosjektet på www.smartemjøsbyer.no. Her finner du mer informasjon om prosjektet og dokumenter.