Gjøvik kommune

Tegn avtale om fibertilknytning nå.

Vi oppfordrer alle som ønsker å knytte seg til fibernettet i Vardal, Biri Øverbygd og Kollshaugen til å gjøre det så snart som mulig. Hvis du ikke inngår avtale nå, kan vi ikke garantere om og eventuelt når du kan bli tilknyttet nettet, og hvilke vilkår som vil gjelde.

Bestill fiber fra Eidsiva (for Vardal og Kollshaugen.)
Bestill fiber fra Telenor (for Biri Øverbygd.)

Pågående prosjekter

Utbygging av bredbånd

Sammen med kommunene i Gjøvikregionen bygger vi ut bredbånd i områder uten kommersiell utbygging. Se hvilke områder som det skal bygges ut for bredbånd.

Disse områdene bygges ut i Gjøvik kommune nå

Første anbudsrunde

Første anbudsrunde blir utbygd innen 2021.

Vardal

 • Utbygger: Eidsiva bredbånd
 • 2. og 3. kvartal 2020: Infomøter og salg
 • 4.kvartal 2020 og 2021: Forberedelser - Graving - Strekking - Blåsing - Kundeoppkoblinger – driftsetting

Biri Øverbygd

 • Utbygger: Telenor
 • August – Desember 2020: Salg
 • Januar – September 2021: Utbygging
 • Juni – November 2021: Leveranse og installasjon

Kollshaugen

 • Utbygger: Eidsiva bredbånd
 • 2. og 3. kvartal 2020: Infomøter og salg
 • 4. kvartal 2020 og 2021: Forberedelser - Graving - Strekking - Blåsing - Kundeoppkoblinger – Driftsetting

Kundeoppkobling skjer i siste del av prosjektene da det er mye arbeid knyttet til graving og strekking som må utføres først.

Lurer du på om din adresse er en del av utbyggingen i første anbudsrunde? Søk opp din adresse i dette dokumentet. (PDF, 3 MB) Du kan søke ved å trykke Ctrl+F.

   Andre anbudsrunde

   Andre anbudsrunde blir utbygd innen 2022. Trykk på lenkene for å se adresseliste.

   Allerede utbygde områder

   • Snertingdal
   • Strekningen Redalen - Ryttersveen (2018/2019)

   Fiber og trådløst nett

   Anbudene følger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sine kriterier om teknologinøytrale løsninger. Det vil si at tilbudene kan gjelde både fiber og andre løsninger. Det blir ikke fiber alle steder, men en kombinasjon av fiber noen steder og mobilt bredbånd andre steder.

   På områder hvor det er urealistisk med fiber vil det bli bygd ut mobilt bredbånd, som når flere for de samme pengene.

   Slik blir prosjektet finansiert

   Utbygging av de nye områdene innebærer en betydelig kommunal investering. Når de siste områdene er finansiert vil kommunen ha brukt totalt 45 millioner kroner av egne midler for at det skal bygges ut fiber i bygdene våre.

   Innbyggernes bidrag

   Innbyggerne i områdene som blir utbygd må betale for tilknytning og abonnement for å koble seg på det nye nettet. Prisen for å koble seg på vil variere fra område til område. Prisen kommer også an på hvor langt leverandørene er villig til å strekke seg i anbudet til kommunene.

   I strekningen fra Redalen til Ryttersveen i Snertingdal tilbød leverandøren som fikk anbudet 0 kroner i tilknytningsgebyr. For de andre områdene har gebyret vært varierende opp til 10 000 kroner.

   Dokumenter