Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Prosjekter i Gjøvik

Vegarbeidere legger asfalt - Klikk for stort bildeHer finner du omtale av de fleste av Gjøvik kommunes store bygge- og utviklingsprosjekter. 

På Gjøvik stadion skal det bygge ny tribune med driftsbygg/tekniske installasjoner for kuldeanlegg under. 

Rådhuset på Gjøvik ble rehabilitert i perioden august 2017 til april 2019.Rådhuset som første gang stod ferdig i 1980 er fullstendig renovert. Alt innhold er fjernet og bygget opp igjen. Bakgrunnen for rehabiliteringen var i utgangspunktet dårlig inneklima.

Kommunens smartbyprogram – «Smart Gjøvik» - er en satsing på smart og kreativ bruk av data og teknologi for å realisere vår visjon "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Smart Gjøvik er et smartbyprogram for både bygd og by.

Sammen med kommunene i Gjøvikregionen bygger vi ut bredbånd i områder uten kommersiell utbygging. Det vil bli gjort i to anbudsrunder. Prosjektet er anslått å være ferdig innen 2022.

Gjøvik kommune bygger nytt omsorgssenter på Biri. Det nye senteret vil få 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger med mulighet for tjenester og omsorg.

Omsorgsboligene er boliger som er tilpasset eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Boligene er tilrettelagt slik at de som bor der kan motta nødvendige tjenester og omsorg.

Gjøvik boligstiftelse, i samarbeid med Gjøvik kommune, starter prosjektet «leie før eie» på Skoglund Øst på Kopperud.16 leiligheter skal bygges.