Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Prosjekter i Gjøvik

Vegarbeidere legger asfalt - Klikk for stort bildeHer finner du omtale av de fleste av Gjøvik kommunes store bygge- og utviklingsprosjekter. 

Sammen med kommunene i Gjøvikregionen bygger vi ut bredbånd i områder uten kommersiell utbygging. Se hvilke områder som det skal bygges ut for bredbånd. 

Etter påske starter Syljuåsen arbeidet med å rive de gamle tribunene og om noen måneder kan gjøvikenserne glede seg over kunstis.

Gjennom et bylabsamarbeid mellom Hunton, Syljuåsen, Natre, DNT og Gjøvik kommune vil det i løpet av 2020 bli en bybadstue i Fredevika.

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Til dette arbeidet har vi fått tildelt 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Rådhuset på Gjøvik ble rehabilitert i perioden august 2017 til april 2019.Rådhuset som første gang stod ferdig i 1980 er fullstendig renovert. Alt innhold er fjernet og bygget opp igjen. Bakgrunnen for rehabiliteringen var i utgangspunktet dårlig inneklima.

Kommunens smartbyprogram – «Smart Gjøvik» - er en satsing på smart og kreativ bruk av data og teknologi for å realisere vår visjon "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Smart Gjøvik er et smartbyprogram for både bygd og by.

Gjøvik kommune bygger nytt omsorgssenter på Biri. Det nye senteret vil få 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger med mulighet for tjenester og omsorg.

Omsorgsboligene er boliger som er tilpasset eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Boligene er tilrettelagt slik at de som bor der kan motta nødvendige tjenester og omsorg.

Gjøvik boligstiftelse, i samarbeid med Gjøvik kommune, starter prosjektet «leie før eie» på Skoglund Øst på Kopperud.16 leiligheter skal bygges.