Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Leie før eie

Gjøvik boligstiftelse, i samarbeid med Gjøvik kommune, starter prosjektet «leie før eie» på Skoglund Øst på Kopperud.16 leiligheter skal bygges.

Boligene vil bygges på 2 boligområder, fordelt på 8 boenheter på hvert område. Totalt 16 boenheter.  

Boligområdet Skoglund Øst ligger attraktivt til vest for Kopperud skole. Det vil bli bygget leiligheter med to og tre soverom. 

Entreprenøren Norgehus er konkurs 

Oppdraget for byggingen av boligene ble gitt til Norgeshus og Nordbohus som skulle bygge disse på hvert sitt område. Norgeshus er nå konkurs og byggingen av disse 8 boligene som var planlagt ferdigstillet desember 2020 vil derfor bli forsinket. 

Boliger som bygges av Nordbohus planlegges være ferdigstilt i juni 2021.

Framdrift 

  • Oppstart sommer 2020 for de første åtte boligene. 
  • Første innflytting planlegges sommer 2021 for de første åtte boligene.  

Hva er leie før eie? 

«Leie før eie» gir familier som har potensiale til å eie sin egen bolig på sikt, en mulighet til å komme seg inn på eiermarkedet. Familier som søker, og får tildelt bolig, leier boligen i de første tre til fem år. Deretter kan boligen kjøpes til avtalt pris. En forutsetning er at familien inngår en spareavtale i leieperioden og at dette beløpet benyttes som egenkapital i forbindelse med kjøp. 

Målgruppe

Barnefamilier som har utfordringer med å komme seg inn på boligmarkedet.

Hvordan melde vår interesse?

Til våren 2020 vil vi begynne søknadsprosessen. Dette vil vi annonsere på www.gjovik.kommune.no og www.gjovik-boligstiftelse.no

Har du spørsmål? 

Gjøvik boligstiftelse administrerer prosjektet og er byggherre.

Ta kontakt med Gjøvik boligstiftelse

Se tegninger 

 

Plantegninger av boliger Nordbohus  - Klikk for stort bilde