Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Leie før eie

Gjøvik boligstiftelse, i samarbeid med Gjøvik kommune, starter prosjektet «leie før eie» på Skoglund Øst på Kopperud.16 leiligheter skal bygges.

Boligene vil bygges på 2 boligområder, fordelt på 8 boenheter på hvert område. Totalt 16 boenheter.  

Boligområdet Skoglund Øst ligger attraktivt til vest for Kopperud skole. Det vil bli bygget leiligheter med to og tre soverom. 

Entreprenører

  • Rønningen Byggservice AS som er ny forhandler for Norgeshus i distriktet.
  • Nordbohus 

Framdrift 

  • Oppstart i uke 18 for de første åtte boligene. 
  • Første innflytting planlegges mars/april 2021 for de første åtte boligene.  

Med forbehold om om endringer grunnet korona situasjonen. 

Hva er leie før eie? 

«Leie før eie» gir familier som har potensiale til å eie sin egen bolig på sikt, en mulighet til å komme seg inn på eiermarkedet. Familier som søker, og får tildelt bolig, leier boligen i de første tre til fem år. Deretter kan boligen kjøpes til avtalt pris. En forutsetning er at familien inngår en spareavtale i leieperioden og at dette beløpet benyttes som egenkapital i forbindelse med kjøp. 

Målgruppe

Barnefamilier som har utfordringer med å komme seg inn på boligmarkedet.

Hvordan melde vår interesse?

På høsten 2020 vil vi begynne søknadsprosessen. Dette vil vi annonsere på www.gjovik.kommune.no og www.gjovik-boligstiftelse.no

Fristen for å melde interesse var egentlig våren 2020, men grunnet konkurs i Norgeshus og covid-19, er denne utsatt til høsten 2020. 

Har du spørsmål? 

Gjøvik boligstiftelse administrerer prosjektet og er byggherre.

Ta kontakt med Gjøvik boligstiftelse

Se tegninger