Fortsatt dårlig vannkvalitet i Fredvika og Skumsjøen

Badevannsprøver fra Miljørettet helsevern IKS viser at vannkvaliteten i Fredvika og Skumsjøen er fortsatt dårlig. Derfor fraråder vi bading.

Miljørettet helsevern har tatt ekstra prøver av vannet flere steder på grunn av flomsituasjonen og prøvene viser et høyt nivå av E.coli-bakterier i vannet.

Unngå bading ved flom eller kraftig regnskyll

Vannprøver gir et øyeblikksbilde, og ved kraftig regnskyll og/eller flom kan dette raskt endres. Derfor frarådes bading på generelt grunnlag når det er flomsituasjon. Dette gjelder også et døgn etter kraftig regnvær, og uavhengig av vannprøveresultater. Under en pågående flomsituasjon med høy vannstand kan det være andre forhold som utgjør større risiko enn bakterieinnhold i badevannet, for eksempel utrygge brygger og løse gjenstander.

Det er heller ikke lurt å vasse i vannet eller på noen annen måte være i nærheten av vannet fysisk.

På mrhv.no kan du se de siste badevannsprøvene.

Bra drikkevann

Det kommunale drikkevannet i Gjøvik tas fra Mjøsa. Vi har vanninntak svært dypt. Det gjør at vannet er trygt å drikke sjøl om vi ikke bør bade. Vi tar også jevnlig prøver av drikkevannet vårt.

Skulle det være grumsete vann etter at det har vært mye nedbør, kan du la vannet renne til det blir klart.