Siste nytt om "Hans" i Gjøvik - onsdag 9. august

Det er fortsatt noen en del hendelser som følge av "Hans" sine herjinger - også i Gjøvik.

Sjøl om Gjøvik så langt er forskånet fra de verste hendelsene, har det vært en del hendelser natt til 9. august. 

Det har blant annet gått et jordras fra Hovdetoppen og ut i vannet på Fastland. Her er nok badesesongen avsluttet da det vil bli en stor ryddejobb for å få unna jord, kvist og kvast.

Brua mot Niels Ødegaardsgate i byen ble åpnet igjen i dag tidlig etter å ha vært nattestengt.

Hunnselva er fortsatt svært stor og siger utover Gjøvik gård. Verdier er flyttet. Seilet til Sommerslagere er også kontrollert av leverandøren slik at det skal være trygt foran forestillinger.

Vi oppfordrer fortsatt innbyggerne til å være forsiktige. Ikke ta sjanser for å få et godt bilde.

Hunndalen er rammet

Det er flere områder i Hunndalen som er relativt hardt rammet. Ved Odnesvegen, ved innkjøringa ved Grandebakken kommer det mye vann. 

Det samme gjelder hovedvegene før du kommer til Hunndalen fra Gjøvik. Det står mye vann på parkeringen til Motornova og Scania. Det er også kommet en del vann inn i Vardal ungdomsskole.

Teknisk etat er ute der de kan.

Det er fortsatt igjen sandsekker i Stampevegen hvis noen har behov for dette. Du må sjøl skuffe oppi sand i sekkene, med mindre du fysisk ikke greier det. Da skal du få hjelp.

Overvåker drikkevannet

Kommunen overvåker drikkevannssituasjonen nøye. Det er blant annet laget en provisorisk vannledning ved Stampevegen. Dette skyldes at det er en vannledning i Hunndalen som er ødelagt.

Vi ønsker alltid å ha en vannledning i reserve. Derfor har vi opprettet den provisoriske vannledningen, og har dermed sikret vannforsyningen i Hunndalen.

De med privat drikkevann må være obs.

Store vannmengder drar gjerne med seg en del forurensing. Dette må de med privat drikkevann være ekstra oppmerksomme på. Vi oppfordrer dem til å ta vannprøver for å være på den sikre siden. 

Vi har også en plan for utlevering av nødvann hvis det skulle bli behov. Dette er kun drikkevann.

Mjøsa stiger fortsatt

Det er varslet at Mjøsa vil stige ytterligere med en meter inn mot helga. Vi har kontakt inn mot næringsdrivende og huseiere som ligger veldig utsatt til. 

Teknisk etat har også hatt kontakt med Småbåtforeningen. Det er blant annet satt ut betonglodd på noen av bryggene.