Vann i kjelleren – hva gjør jeg?

Les hva du kan gjøre for å redusere risikoen og hva du må gjøre dersom dette skjer.

Hvordan hindre vann i kjelleren?

Har du drenering med sluk på tomta di. Sjekk at disse ikke er tildekka eller tette.

Bor du nær elva eller andre steder der vannet stiger, kan du skjerme deg noe ved hjelp av sandsekker.

Dersom du ser at du vil bli rammet av store vannmengder, er det mulig å få sandsekker på brannstasjonen i Stampevegen. Du må selv måke sand oppi sekkene, men både sand og sekker er tilgjengelig der.

Det er også effektivt å lage vern mot vannet ved hjelp av plast (bygningsplast).

Hva gjør jeg om det kommer vann i kjelleren?

Har du fått vann i kjelleren kan det være svært farlig om vannet kommer i kontakt med det elektriske. Før du går ned i kjelleren er det derfor veldig viktig at du kopler fra strømmen til alle rom som er oversvømte.

Du bør først redde unna de tingene du har som tar skade av å stå i vann.

For å minimere skadene bør vannet fjernest raskest mulig. Har du lensepumpe, kan du bruke denne. Ta også kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva du skal gjøre for å fjerne vannet. Brannvesenet rykker bare ut for å fjerne vann dersom det står om liv og helse.

Hvem kontakter jeg for å få hjelp?

Ditt forsikringsselskap hjelper deg med å minimere skadene og videre med oppryddingsjobben.

Beredskapsnummer for vann og flom

Ta kontakt med oss på vårt beredskapsnummer hvis du ser at vannføringen blir så stor at det kan skape problemer og flom. 

Ring vårt beredskapsnummer på 91 51 53 43