Bytte skole

Bytte skole

Elever får tildelt skoleplass i skolekretsen hvor de har folkeregistrert adresse om høsten det året de fyller fem år. Foresatte som ønsker at barnet skal gå på en annen skole, kan søke om bytte av skolekrets. Søknadsfristen er 1.desember, og søknadene blir behandlet i januar.

Familier som flytter ut av skolekretsen og ønsker å beholde tildelt skoleplass, må også søke om bytte av skolekrets.

 Ved søknad om bytte av skolekrets skal elektronisk skjema fylles ut.

Søk om bytte av skolekrets 

Skoleoversikt i Gjøvik

Opplæringsloven § 8-1 Skolen (ekstern lenke)

Skolekrets – Forskrifter om kretsgrenser

Skolekretsgrenser – oversikt over gatenavn

 

Sist endret: 06.09.2018