Digitalisering i skolen

ItsLearning

Gjøvik-skolene har læringsplattformen ItsLearning. Den er en samarbeidsarena som benyttes av lærere og elever. Foresatte har lesetilgang med brukernavn og passord.

Transponder – den digitale meldingsboka

Skolene i Gjøvik kommune benytter den digitale meldingsboka Transponder. Transponder Meldingsbok erstatter tradisjonell papirbasert meldingsbok og ranselpost. 

Hvert barn har sin egen meldingsbok, og skolen administrerer hvem som har tilgang til den enkelte meldingsbok. En får tilgang til tjenesten gjennom nettleser på datamaskin, eller app på nettbrett og SMART-telefoner for IOS/Android. 

Det anbefales å laste ned appen for rask tilgang til meldingsboka/-bøkene. I appen kan en både lese og skrive meldinger. Det er egne funksjoner for melding av fravær. Hver enkelt bruker velger hvordan de vil varsles ved nye meldinger i meldingsboka, med push-meldinger eller e-post. Alle som ikke har lastet ned appen varsles via SMS. 

Tjenesten er utstyrt med en beredskapsmodul som gjør det mulig å sende ut akuttmeldinger i krisesituasjoner. 
 
Alle foresatte med barn i skolen i Gjøvik kan laste ned appen Transponder Meldingsbok og ta denne i bruk. Tjenesten har lagt stor vekt på sikkerhet, og førstegangs innlogging skjer via ID-porten.  Ved senere pålogginger kan en logge seg på med ID-porten, eller ved bruk av alternative pålogginger. 
 
Når skolen tar verktøyet i bruk, vil alle foresatte som er registrert med mobiltelefon og/eller e-post i skolens administrative system motta en varsling. De som ikke mottar slike varslinger må ta kontakt med skolen for å registrere seg med riktig mobiltelefon og/eller e-post. Skolene har rutiner for dette.

Feide

Gjøvik er FEIDE-godkjent. Dette gir elever og lærere en trygg og riktig tilgang til digitale læremidler og ressurser. De fleste nettbaserte tjenestene som benyttes er FEIDE-basert.

Office365

Skytjenesten Office 365 fra Microsoft gir tilgang til nye samhandlingsverktøy. Fra løsningen kan alle elever laste ned Office-pakken til bruk på private maskiner. Ved å logge seg på Office-365 vil elevene få tilgang til nedlastning av Office 2016 på 5 private enheter, f.eks PC, MAC og nettbrett.

  •  Nettadressen til      Office-365 er: https://login.microsoftonline.com
  • Eleven logger seg på med sitt brukernavn som      er bygd opp slik: brukernavn@gjovikskolene.no
  • Passordet er elevens FEIDE passord.
  • Kontakt skolen ved spørsmål om brukernavn      og/eller passord.
IKT-plan for Gjøvikskolene

Gjøvik benytter seg av tjenesten IKTplan. Her finner du Gjøvik kommune sin plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen. Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot målene.. IKTplan.no utvikles og drives i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. Nettadressen er http://gjovikskolen.iktplan.no/

Sist endret: 07.09.2018