Leirskole

Leirskoleopphold for elever i Gjøvik kommune

I nåværende læreplanverk er det ingen krav om at elevene skal ha et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Gjøvik kommune hadde fram til 2013 en praksis med kommunalt finansiert leirskole. Dette opphørte etter et vedtak i kommunestyret desember 2011, med virkning fra 2013. Dersom foresatte på et trinn likevel ønsker at skolen gjennomfører leirskoleopphold, må foresatte selv samle inn penger til dette. Denne type innsamling er regulert i rundskriv F-14-03 fra Kunnskapsdepartementet.

Informasjon om leiskoleopphold

Retningslinjer for innsamling.

Retningslinjene for innsamling er utarbeidet av Gjøvik kommunale foreldreutvalg (KFU)

Sist endret: 06.09.2018