Permisjon fra undervisning

Søke permisjon fra undervisning

Permisjon fra pliktig undervisning er regulert fra Opplæringslovens § 2-11.

Gjøvik kommune har følgende retningslinjer knyttet til loven:

  • Kommunen har delegert til rektor å innvilge permisjon inntil 10 dager pr. skoleår.
  • En bør unngå permisjon de siste 14 dagene av skoleåret, når eleven skal ha eksamen eller tentamen, er midt i store prosjekter eller har hatt unormalt høgt fravær av andre årsaker. Ved avslag på søknad sender rektor et begrunnet vedtak til foreldrene. Det er ankeadgang.
  • Foreldrene må selv sørge for å undervise barna i permisjonstiden. En kan ikke kreve at lærerne spesielt skal tilrettelegge for dette, men foreldrene kan bruke tilgjengelige årsplaner og arbeidsplaner.

Søknadsskjema for permisjon fra pliktig undervisning (logg inn via ID-porten).

 

 

Sist endret: 06.09.2018