Skolefritidsordningen - SFO

Hvordan søke?

Du søker om plass gjennom Barnehage- og SFO-portalen og logger inn gjennom ID-porten.

Frist for å søke inn nye 1.trinnselever er 15.februar samme år de starter på skolen.

Barnehage-/Sfo-portalen 

Skolefritidsordninger  - her er en oversikt

Åpningstid

SFO er åpen 11 måneder i året. Ordningen har stengt i juli samt på de ansattes planleggingsdager. Det tas forbehold om påmelding av minst fem hele plasser for at SFO skal være åpen om morgenen.

Oversikt over skolefritidsordningene

Betalingssatser

Det er 11 betalingsmåneder i SFO-året, som går  fra skolestart den ene året til skolestart det andre året - 15.08-14.08. Fakturering for Sfo skjer den 27. i hver måned med forfall den 25. i måneden fakturaen gjelder for.

Prisene er fastsatt av kommunestyret og justeres desember hvert år.

Oppsigelse

Oppsigelse og endring av type plass gjøres i Barnehage - SFO-portalen og krever innlogging gjennom ID-porten. Oppsigelsestid i SFO er 3 måneder og gjelder fra den 1. i måneden etter oppsigelsen er levert. Ved innvilgelse av ny type plass kan endringen skje tidligst 1 måned fra den 1. i måned etter at søknad om endring er mottatt.

Se prinsipper og retningslinjer

Om SFO

Skolefritidsordningene i Gjøvik kommune drives etter de krav som stilles i Opplæringslovens § 13-7. Sfo er en del av skolens totale virksomhet og skal bygge på samme verdigrunnlag og pedagogiske plattform som skolen. Opplæringslovens § 9A om elevens skolemiljø, gjelder også for Sfo. I Gjøvik er det skolefritidsordning på 11 skoler.

Retningslinjer

Prinsipper og retningslinjer for skolefritidsordningen.

Sist endret: 06.09.2018