Skolene i Gjøvik

Skoler

Klikk på linken under, så får du en oversikt over alle skoler i Gjøvik. Skolene ligger kretsvis.

Skoler i Gjøvik

Pedagogisk plattform

I møte med elever har vi som utgangspunkt at:

Barn og unge er kompetente, og de skal få møte kompetente, engasjerte og tydelige voksne i skolen.  

I Gjøvik vil vi at elevene i grunnskolen skal møte voksne som formidler følgende:

Jeg ser deg.

Jeg hører deg.

Jeg er interessert i å høre hva du sier, hva du tenker.

Jeg er interessert i å bli kjent med deg.

Jeg lurer på hvordan du har det?

Det betyr noe for meg hvordan du har det.

Jeg tror at du er kompetent.

Jeg tror at du ønsker å samarbeide.

Jeg lærer noe om meg selv i møte med deg.

Du lærer noe om deg selv i møte med meg.

 

Hovedmål

Å bidra til at elevene ut i fra sine forutsetninger, gis muligheter til å få et maksimalt læringsutbytte både faglig og sosialt.

Satsingsområder 2011-2015

  • Lesing
  • Ledelse
  • Motivasjon

Utvalgte delmål

  • Elever leser og forstår slik at de kan nyttiggjøre seg tekst i alt læringsarbeid.
  • Alle lærere i alle fag på alle trinn tar ansvar for utviklingen av gode leseferdigheter.
  • Alle ansatte har en god, likeverdig tilnærming til elevene, tilrettelegger for at de kan fungere i sosiale sammenhenger og forebygger dermed større konflikter.
  • Elevene vet hva de kan, hva de skal lære og hva som forventes av dem.
  • Alle elever får utnyttet læringspotensialet sitt.

Digitale ferdigheter i Gjøvikskolen.

Innholdet er bygd opp med mål fra Kunnskapsløftet og Rammeverk for digitale ferdigheter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene.

Gjøvik kommune sin plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen. (ekstern lenke)

 

Innskriving til grunnskolen for skoleåret 2018-2019 

Her finner du datoer for innskriving for hver skole.

 

Kontaktinformasjon for grunnskolene i Gjøvik

Her finner du kontaktinformasjon for alle grunnskolene i Gjøvik kommune.

Skoleruta

For å laste ned skoleruta til din kalender

Oversikt skoleruta 2018-2019

Oversikt skoleruta 2017-2018

Sist endret: 10. januar 2017
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00