Skolene i Gjøvik

Skoler

Hilde Dahl Lønstad er konstituert i stillingen som skolesjef f.o.m 06.08.2018.

Fra 1. august 2018,har alle kommunale skoler postadresse: "skolens navn", Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik.

 

Klikk på linken under, så får du en oversikt over alle skoler i Gjøvik. Skolene ligger kretsvis.

Skoler i Gjøvik

Pedagogisk plattform

I møte med elever har vi som utgangspunkt at:

Barn og unge er kompetente, og de skal få møte kompetente, engasjerte og tydelige voksne i skolen.  

I Gjøvik vil vi at elevene i grunnskolen skal møte voksne som formidler følgende:

 • Jeg ser deg.
 • Jeg hører deg.
 • Jeg er interessert i å høre hva du sier, hva du tenker.
 • Jeg er interessert i å bli kjent med deg.
 • Jeg lurer på hvordan du har det?
 • Det betyr noe for meg hvordan du har det.
 • Jeg tror at du er kompetent.
 • Jeg tror at du ønsker å samarbeide.
 • Jeg lærer noe om meg selv i møte med deg.
 • Du lærer noe om deg selv i møte med meg.

Hovedmål

Å bidra til at elevene ut i fra sine forutsetninger, gis muligheter til å få et maksimalt læringsutbytte både faglig og sosialt.

Satsingsområder 2016-2020

 • Lesing
 • Ledelse
 • Motivasjon

Utvalgte delmål

 • Elever leser og forstår slik at de kan nyttiggjøre seg tekst i alt læringsarbeid.
 • Alle lærere i alle fag på alle trinn tar ansvar for utviklingen av gode leseferdigheter.
 • Alle ansatte har en god, likeverdig tilnærming til elevene, tilrettelegger for at de kan fungere i sosiale sammenhenger og forebygger dermed større konflikter.
 • Elevene vet hva de kan, hva de skal lære og hva som forventes av dem.
 • Alle elever får utnyttet læringspotensialet sitt.

 Nullmobbing - du har rett til å ha det bra!

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.  Klikk på knappen under for å se Utdanningsdirektoratet sine sider om trivsel og mobbing.

Nullmobbing.

Digitalisering i Gjøvikskolen.

ItsLearning.

Gjøvik-skolene har læringsplattformen ItsLearning. Den er en samarbeidsarena som benyttes av lærere og elever. Foresatte har lesetilgang med brukernavn og passord.

Transponder - den digitale meldingsboka.

Skolene i Gjøvik kommune benytter den digitale meldingsboka Transponder. Transponder Meldingsbok erstatter tradisjonell papirbasert meldingsbok og ranselpost. 

Hvert barn har sin egen meldingsbok, og skolen administrerer hvem som har tilgang til den enkelte meldingsbok. En får tilgang til tjenesten gjennom nettleser på datamaskin, eller app på nettbrett og SMART-telefoner for IOS/Android. 

Det anbefales å laste ned appen for rask tilgang til meldingsboka/-bøkene. I appen kan en både lese og skrive meldinger. Det er egne funksjoner for melding av fravær. Hver enkelt bruker velger hvordan de vil varsles ved nye meldinger i meldingsboka, med push-meldinger eller e-post. Alle som ikke har lastet ned appen varsles via SMS. 

Tjenesten er utstyrt med en beredskapsmodul som gjør det mulig å sende ut akuttmeldinger i krisesituasjoner. 
 
Alle foresatte med barn i skolen i Gjøvik kan laste ned appen Transponder Meldingsbok og ta denne i bruk. Tjenesten har lagt stor vekt på sikkerhet, og førstegangs innlogging skjer via ID-porten.  Ved senere pålogginger kan en logge seg på med ID-porten, eller ved bruk av alternative pålogginger. 
 
Når skolen tar verktøyet i bruk, vil alle foresatte som er registrert med mobiltelefon og/eller e-post i skolens administrative system motta en varsling. De som ikke mottar slike varslinger må ta kontakt med skolen for å registrere seg med riktig mobiltelefon og/eller e-post. Skolene har rutiner for dette.

Feide.

Gjøvik er FEIDE-godkjent. Dette gir elever og lærere en trygg og riktig tilgang til digitale læremidler og ressurser. De fleste nettbaserte tjenestene som benyttes er FEIDE-basert.

Office365

Skytjenesten Office 365 fra Microsoft gir tilgang til nye samhandlingsverktøy. Fra løsningen kan alle elever laste ned Office-pakken til bruk på private maskiner. Ved å logge seg på Office-365 vil elevene få tilgang til nedlastning av Office 2016 på 5 private enheter, f.eks PC, MAC og nettbrett.

 • Nettadressen til Office-365 er: https://login.microsoftonline.com
 • Eleven logger seg på med sitt brukernavn som er bygd opp slik: brukernavn@gjovikskolene.no
 • Passordet er elevens FEIDE passord.
 • Kontakt skolen ved spørsmål om brukernavn og/eller passord.
IKT-plan for Gjøvikskolene

Gjøvik benytter seg av tjenesten IKTplan. Her finner du Gjøvik kommune sin plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen. Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot målene.. IKTplan.no utvikles og drives i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. Nettadressen er http://gjovikskolen.iktplan.no/

 

Innskriving til grunnskolen for skoleåret 2019-2020

Elektronisk skjema for innskrivning i grunnskole 

 

Kontaktinformasjon for grunnskolene i Gjøvik

Her finner du kontaktinformasjon for alle grunnskolene i Gjøvik kommune.

Skoleruta

For å laste ned skoleruta til din kalender

Oversikt skoleruta 2018-2019

Oversikt skoleruta 2017-2018

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00