Skoler i Gjøvik

Skolekontoret, Tlf. 61189500, Faks 61189700 - Epost: postmottak@gjovik.kommune.no - Besøksadresse: Kauffeldts plass 1, Rådhuset, 2. etg - Postboks 630,  2810 Gjøvik

Biri Krets 

Biri ungdomsskole

Redalen skole

Skrinnhagen skole

Biristrand skole

Hunndalen og Vardal krets

Vardal ungdomsskole

Blomhaug skole

Grande skole

Sentrum og nordbyen krets

Bjørnsveen ungdomsskole

Fredheim skole

Gjøvik skole

Lundstein skole

Snertingdal krets

Snertingdal skole (barne- og ungdomsskole)

Sørbyen krets

Kopperud (barne- og ungdomsskole)

Vindingstad

Voksenopplæring

Gjøvik læringssenter.

Private skoler

Steinerskolen, Gjøvik-Toten

Gjøvikregionen International school

Kart med skolegrenser

Gjøvik kommune sin kart-tjeneste (ekstern lenke)

Sist endret: 06.09.2018