Vardal ungdomsskole

Om Vardal ungdomsskole

Vardal ungdomsskole

Vardal ungdomsskole ligger i Hunndalen, ca. 3 km vest for Gjøvik. Skolen har tre barneskoler i kretsen; Blomhaug, Vindingstad og Grande; og inneværende år har skolen 347 elever fordelt på 12 ordinære klasser.

Det jobber 60 voksne ved skolen. Dette inkluderer  lærere, assistenter, rådgiver, miljøterapeut, prosessleder for «Jeg vil trives», kontormedarbeider og skoleledere. Ledelsen ved skolen består av rektor og to inspektører.

Vardal ungdomsskole ble bygget i 1964/65 og totalrenovert i 1996/97. I etterkant er det også gjort store endringer av læringsarealet; bl.a  er to og to klasserom knyttet sammen med en dobbeltdør i mellom, og svømmehallen ble i 2002 bygd om til et auditorium med plass til 120 personer. I 2007 ble det satt opp et nytt modulbygg utenfor hovedbygningen. Dette rommer flere grupperom, undervisningsrom, møterom, sansemotorisk rom, «Jeg vil trives»-rom,  kjøkken og en liten gymsal.

Alle skolens klasserom og spesialrom har Smartboard-tavler.

Læringsmiljø

Vardal ungdomsskole har en fleksibel organisering, der timeplanen blir lagt fra uke til uke ut fra behovsprøving.  Trinnene har mulighet til å tilpasse timeplanen til de læringsaktivitetene som skal foregå den enkelte uke. Skolen har fleksitid, noe som betyr at elevene har mulighet til å komme på skolen og gjøre skolearbeid kl.0800-0930 og kl.1430-1530 nesten hver dag, og lærerne er til stede og kan hjelpe og veilede. I disse tidsrommene gjennomføres det også ulike kurs i både teori- og praktiske fag. Det kan f.eks være repetisjonskurs før ei prøve eller jobbing med pensum for videregående skole, for de som vil ha noen ekstra utfordringer. Det er også populært med ulike kroppsøvingskurs og kor/band/gitar i musikk.

Skolen har i mange år hatt et aktivt utviklingsarbeid og deltatt i mange prosjekter. Dette skoleåret er siste periode med «Gutter og jenter i skolen»; et samarbeid skolen har hatt med SEPU og Høgskolen i Hedmark siden 2011. Skolen har også vært med på Lektor2 helt siden oppstarten av prosjektet. Dette går ut på at skolen har etablert samarbeidspartnere i industri- og næringsliv for å styrke realfagene. NAFO-prosjektet er knyttet til arbeid med minoritetsspråklige, men s «Jeg vil trives» har vært en viktig del av skolens jobbing med skolemiljø og forebygging i mange år. Dette er kjønnsdelte samtalegrupper som alle elever på 8. og 9.trinn og en gruppe på 10.trinn får tilbud om, og som gjennomføres av prosessleder, miljøterapeut og enkelte skolerte lærere. Samtalegruppene tar opp ulike temaer som f,eks  følelser, rus, seksualitet, nettvett m.m., i tillegg til at rådgiver er inne og snakker om valg av videregående skole.

Vardal ungdomsskole har i mange år hatt et aktivt elevråd, dere flere av de siste års ledere også har sittet i styret for kommunens felles elevråd.  Per Frode Andreassen er kontaktlærer for elevrådet.

Nettressurser

Skolens hjemmeside. (ekstern lenke)

Del & Lær (ekstern lenke)

Gjøvikskolens IKT-plan (ekstern lenke)

 

 

 

Sist endret: 06.09.2018