Skoleskyss

Skoleskyss

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever og i tillegg elever ved private grunnskoler. Eleven må være bosatt i Gjøvik kommune samt ha folkeregistrert adresse i kommunen.

Elever som bor mer enn 2 km (1.trinn) og 4 km (2.-10.trinn) fra skolen har skyssrett.

For å måle avstand hjem – skole benyttes Opplandstrafikk sin ruteberegner (ekstern lenke).

Mer informasjon om skoleskyss finner du her:

Skoleskyss i grunnskolen i Oppland

Håndbok for grunnskoleskyss i Oppland

Sist endret: 06.09.2018