Om skolen

Skrinnhagen skole ligger i Biri, sentralt plassert mellom Gjøvik, Lillehammer og Hamar.   

Skolen har 35 ansatte og er en ren barneskole som i dag har i overkant av 200 elever på 1.-7. trinn. Skrinnhagen har vært skole siden det første skolebygget ble åpnet i 1839. Siden da har skolens læringsarealer blitt utvidet jevnt og trutt til slik den fremstår i dag.