Ung i Gjøvik

Ordensregler for Skrinnhagen skole

Ordensregler for Skrinnhagen skole

Det forventes at elevene:

 • møter presis til timer
 • har med bøker og nødvendig utstyr
 • leverer arbeid i avtalt tid
 • bidrar til arbeidsro i timene
 • tar vare på skolens bygg og utstyr
 • er ute i friminuttene, med unntak av ev. toalettbesøk
  (Kuldegrense vinter: minus 17 grader)
 • oppholder seg på skolens område i skoletida

Kjennetegn for god orden og oppførsel

1. Det forventes at mobiltelefoner, smartklokker, MP3-spillere og dataspill skal ligge avslått i elevenes skolesekker.

 • De er ikke tillat brukt i skoletida. Med skoletida menes 10 minutter før og etter skoledagen.
 • Skolen har ikke ansvar for private eiendeler som uoppfordret tas med.

2. Det forventes at skolens datamaskiner skal brukes til skolearbeid.

3. Det forventes at snøballkasting bare skjer på definert område.

4. Noen regler skal sikre elevene ute:

 • På skøytebanen er hjelm påbudt.
 • Bruk av sykkel, rullesko og longboard er ikke tillatt på skolens område.
 • Rullebrett, rulleskøyter og sparkesykkel er lov på anvist plass. Skal ikke brukes inne. Hjelm er påbudt og annen beskyttelse oppfordres brukt
 • Ballspill skal bare skje på anvist plass.

5. Det forventes at elevene ikke bruker brus, energidrikk, tyggegummi og godteri på skolen.

6. På skoleveien skal trafikkregler følges.

 • Det er foreldrene som bestemmer om elevene skal sykle til og fra skolen. Sykkelprøven ligger på høsten 4. trinn. Skolen og FAU oppfordrer foreldrene til å følge Trygg trafikks anbefaling med tanke på sykling!
 • På bussen skal elevene bruke setebelte.

7. Det forventes at elevene ikke tar med mat og drikke inn i gymsalen. Her er det unntak ved arrangement og dette skjer kun etter avtale med voksne.

8. Det forventes at elevene ikke skulker skolen.

9. Oppbevaring og bruk av rusmidler, røyk og snus er forbudt i skoletida eller på arrangement i skolens regi.

10. Det forventes at elevene ikke kommenter eller oppfører seg på en krenkende måte overfor ansatte eller medelever.

11. Det forventes at elevene etterkommer beskjeder, instrukser og veiledning fra ansatte.

12. Det forventes at elever ikke utsetter andre for vold, mobbing, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering eller sjikane på grunn av religion eller livssyn.

13. Elever har ikke lov til å ha med seg gjenstander som kan brukes til å skade andre i skoletida eller på arrangement i skolens regi.

Tiltak dersom eleven opptrer i strid med reglementet

Rektor/lærer vurderer i hvert enkelt tilfelle den mest hensiktsmessige reaksjon.

 • Dialog med en av de ansatte.
 • Muntlig og/eller skriftlig dialog med foresatte.
 • Beslaglegging av gjenstand for resten av skoledagen.
 • Miste mulighet til bruk av maskiner/utstyr for en kortere eller lengre periode.
 • Erstatningsansvar med inntill kr 5 000,-.
 • Bortvisning, § 2-10 i opplæringsloven.
 • Ved gjentakende brudd og hvor andre tiltak ikke virker; Kontakt med hjelpeinstanser som barnevernet, Tverrfaglig familieteam, PPT eller mfl.