Ung i Gjøvik

Pris og redusert betaling

Pris og redusert betaling i SFO

Satsene for foreldrebetaling, matpenger og plasstørrelse vedtas årlig av kommunestyret. Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned.

Prisliste

Prisliste for SFO
Plass Pris Mat (pris per måned)
6 timer per uke 1 380 kroner per måned 113 kroner
12 timer per uke 2050 kroner per måned 149 kroner
22 timer per uke 3 245 kroner per måned 149 kroner
Dagplass halv dag 210 kroner
Dagplass hel dag 450 kroner

Har jeg rett på redusert betaling i SFO?

Frist for å søke om redusert betaling med vedtak som gjelder fra 1. august 2021, er 30. juni. Etter 1. august er søknadsfrist den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. i påfølgende måned.

Hva er den totale inntekten for din husholdning?

Endre svaret
Du kan søke om redusert betaling

Husk å søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. neste måned.

Søk om redusert betaling ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om redusert betaling

Du har ikke rett på redusert betaling

For å kunne søke om redusert betaling må husholdningen ha en samlet inntekt på mindre enn 579 334 kroner og ha barn i 1.-4.-årstrinn.

Velg et av alternativene ovenfor