Bålbrenning

Aktuelt

Vi takker for forståelse og er glade vi har kommet godt igjennom denne brannfarlige perioden uten at liv og verdier er gått tapt. Det generelle bålforbudet gjelder som alltid fra 15 april til 15 september.

God sommer hilsen Gjøvik brannvesen!

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

Under generelt bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Vi fraråder imidlertid all brenning av bråte på egen eiendom og oppfordrer til at dette leveres på deponi, som også er gratis.

Hva er totalt bålforbud?

Hvis skogbrannfaren er høy kan brannvesenet vedta totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud.

Er det lov med bål på St. Hans?

Brannvesenet kan svare på dette dersom du er i tvil. Normalt gis det lov til å brenne St.Hans bål forutsatt at det er på egnet sted i nærheten av vann e.l. Er det høy skogbrannindeks og stor fare for antennelse av skogbrann er det total forbud som gjelder.

Tips til bålbrenning:
  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.

Sist endret: 06.09.2018