Brannfarlig vare

Lagring av brannfarlig vare

Du kan oppbevare inntil 55 liter brannfarlig gass (eks. 2 x 11 kg propan) i ditt eget hjem.

Du kan også oppbevare inntil 10 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2.

  • Kategori 1 er væske med flammepunkt lavere enn 23 grader C.
  • Kategori 2 er væske med flammepunkt mellom 23 og 35 grader C.

I garasje, i utvendig bod, båthus eller lignede kan du til personlig bruk oppbevare inntil 90 liter brannfarlig gass og inntil 50 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2.

På serveringssted, overnattingssted og i forsamlingslokale er det ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass kategori 1 og 2, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

For gasstank på 400 liter og oppover, samt tank for diesel og fyringsolje større enn 100 m3, skal det sendes melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Meld inn farlig stoff via nettsidene til DSB (ekstern lenke).

Vi viser til utfyllende informasjon i forskrift om håndtering av brannfarlig , reaksjonsfarlig og trykksatt stoff (ekstern lenke), samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

Sist endret: 06.09.2018