Feiing

Feiing og tilsyn

Du blir varslet om besøk av feieren med lapp i postkassen to til fire dager før besøket. Dette gjelder både feiing og tilsyn.

Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid. På varsel-lappene er det krysset av for direktenummer til den aktuelle feieren.

Feiing

Ved feiing er det svært viktig at huseier/beboer har gjort alt klart for feiing, det vil si at trekken er stengt og eventuelle peisdører lukket. Stige reises eller legges frem slik at feier tydelig forstår at det er klargjort for feiing. Krav til stige

Hvor ofte skal det feies?

Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg og at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk og blir feiet ved behov. Feieren gjør en vurdering av behovet fortløpende i forhold til tilstand, fyringsmønster og sotmengde.

Tilsyn

Ved tilsyn må huseier/beboer være til stede. Tilsynet omfatter kontroll av skorsteiner, ildsteder, røykvarslere, brannslokkings apparater samt informasjon om riktig fyring og forebygging av brann.

Tilsynet avsluttes med en rapport som leveres til huseieren etter gjennomført tilsyn. Eventuelle avvik skal besvares og rettes opp.

For øvrig er feiervesenet tilgjengelig for spørsmål og veiledning.

Feiegebyr

Se kommunens betalingssatser.

Ovn/peis (ildsted)

Registrering av informasjon vedrørende piper og ildsted på/i fritidsbolig

Melding om ny ovn/peis (ildsted)

Nye og gamle ovner

Fakta om piper (skorsteiner)

Søknad om fritak for feing og tilsyn

Sist endret: 06.09.2018
Brannvesenet

Besøksadresse:

Stampevegen 5
2827 Hunndalen

Postadresse:

Postboks 630
2810 Gjøvik

Telefon: 61 14 86 00

Kontaktperson: Jan Tore Karlsen

Tittel: Brannsjef

Telefon: 61 14 86 00