Fyrverkeri

Fyrverkeribestemmelser i Gjøvik kommune

Tidsrom for tillatt oppskyting av fyrverkeri

I Gjøvik kommune er det kun tillatt med oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften i tidsrommet mellom 31. desember kl. 20.00 og 1. januar kl. 02.00. (Politivedtektene § 2-3, pkt 2)

Oppskyting av fyrverkeri på andre tidspunkter forutsetter at det er innhentet tillatelse fra både politi og brannvesen.

Godkjenning av salgssteder

Tillatelse til salg av fyrverkeri og krav til utsalgssted reguleres i lov og forskrift. Søknad om tillatelse sendes brannvesenet innen 1. mai det aktuelle år.

Tillatelsen gis ordinært for en gitt periode. Krav til dokumentasjon fremgår av søknadsskjema og gjeldene regelverk.

Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare) 2019

Søknad sendes: brannstasjon@gjovik.kommune.no

Regelverk
Salgsperiode

I Gjøvik er det kun tillatt å selge fyrverkeri den 27.desember til 31.desember.

Forbudssone

Oppskyting av fyrverkeri er generelt ikke tillatt i tettbygd strøk. Gjøvik kommune har i tillegg presisert gjennom vedtak at det ikke er tillatt å oppskyte fyrverkeri i byens sentrum, se kartskisse hvor dette fremgår.

Sist endret: 06.09.2018