Avfall og gjenvinning

Gjenvinning

Har du lurt på hvorfor du skal kaste glass og metall i samme dunk, eller hva som skjer med melkekartonger, juicekartonger, potetgullposer etter at du har kastet det?

Loop miljøskole har laget en film om hva som skjer etter at søplebilen har vært og tømt alt du har kastet. Filmen kan du se ved å klikke på denne linken (ekstern lenke)

Endring fra 1. august

Til info vedr. ny tømmekalender:

Ny tømmekalender for siste del av 2017 samt 2018, vil ikke bli delt ut i forkant som vanlig. Fra 1.august er det endringer i geografisk inndeling av rutene. Derfor vil renovatør, av praktiske årsaker, dele ut tømmekalenderen første gang den nye ruten kjøres. Mange abonnenter vil få et annet rutenummer enn tidligere og for noen vil hentedagen bli endret. Vi har lagt ut info om dette på våre hjemmesider: http://www.glt-avfall.no/aktuelt/?article_id=462

Informasjon om dette vil i tillegg komme i et infoblad fra oss som snart distribueres til husstandene.

Hver rute har sin kalender, det vil ikke være som før at det er flere ruter på tømmekalenderen, som abonnenter i Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land har pr. i dag. Abonnenten får utdelt kalender på den ruten de tilhører.

Spørsmål om ordningen? Se www.hiks.no

Renovasjon

GLT-Avfall IKS har ansvaret for renovasjonstjenesten i Gjøvik kommune. Ta kontakt med GLT dersom du har spørsmål om tømming av avfallet, endringer av beholderstørrelse, bestilling av nytt abonnement og sortering. Kontaktinformasjon: 61 14 55 80 eller renovasjon@hiks.no

Renovasjonsgebyret sendes ut sammen med de kommunale gebyrene. Ta kontakt med Gjøvik kommune, servicetorget på telefon 61 18 95 00, dersom du har spørsmål angående renovasjonsgebyret.

Kildesortering

Informasjon om kildesortering i kommunen.

Kildesortering i Gjøvik - link til HORISONT Miljøpark sine nettsider (ekstern lenke)

Tømmekalender

Du finner oversikt over hvilke dager de forskjellige typer avfall blir hentet i tømmekalenderen. Tømmekalender blir delt ut til alle abonnenter i løpet av november/desember. 

Tømmekalender

Du kan også laste ned tømmekalender som en App til mobilen din. Søk på Min renovasjon der du laster ned app'er. App'en er gratis, men hvis du bestiller varsling, koster det litt pr varsling.

Har du ikke mottatt tømmekalender i papirversjon, ta kontakt med GLT-avfall, tlf 61 14 55 80 eller renovasjon@hiks.no så får du en ny i posten.

Klage

Dersom beholderen din ikke er tømt eller det har oppstått andre avvik i forbindelse med henting av søppel, kan du ringe Horisont (tidligere GLT-avfall), tlf 61 14 55 80 . Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer.

For andre henvendelser og spørsmål vedrørende avfallshåndtering, kontakt Horisont (tidligere GLT-avfall) tlf 61 14 55 80, eller epost: renovasjon@hiks.no  Besøksadresse: Horisont, Dalborgmarka 100.

Avgifter

Renovasjonsavgifter finner du under Betalingssatser eller i linken nedenfor.

Oversikt over avgifter og gebyrer i Gjøvik kommune

Mangler du sekker og poser?

Går du tom for sekker til plastemballasje eller poser til matavfall, kan du hente dette i servicetorget i rådhuset og ved GLT-avfalls miljøstasjoner. Du kan også få dette tilkjørt, men da må to ukers ventetid påregnes.

Miljøstasjoner

Les mer om hva du kan kaste, når det er åpent og hva det koster (Ekstern lenke)

Plassering av avfallsbeholdere

Se informasjon fra Horisont miljøpark (ekstern lenke)

Endre abonnement

Se informasjon fra Horisont miljøpark (ekstern lenke)

Beholderstørrelser

Informasjon fra Horisont miljøpark om dunker/beholdere (ekstern lenke)

Fellesløsninger

Info fra Horisont miljøpark (ekstern lenke)

Hytter og tømming

Info fra Horisont miljøparkl (ekstern lenke)

Nyttige lenker


Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre
Land og Søndre Land kommuner, Oppland - Lovdata

Forurensningsloven (ekstern lenke)

Horisont miljøpark (ekstern lenke)

Sortere.no (ekstern lenke)

Loop.no (ekstern lenke)

Miljøskole for barn (ekstern lenke)

Matvett.no (ekstern lenke)

Sist endret: 8. august 2017
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00