Friluftsliv

Ut på tur?

Markadatabasen har oversikt over turer - på ski og på sykkel i blant annet gjøvikområdet.

Klikk her for å få oversikt over turforslag

Badeplasser

Klikk her for å få en oversikt over utendørs bademuligheter.

Bålbrenning

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

I peroden med generelt bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Vi fraråder imidlertid all brenning av bråte på egen eiendom og oppfordrer til at hageavfall leveres på deponi, som er gratis.

Hva er totalt bålforbud?

Hvis skogbrannfaren er høy, kan brannvesenet vedta totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud.

Er det lov med bål på St. Hans?

Brannvesenet kan svare på dette dersom du er i tvil. Normalt gis det lov til å brenne St.Hans bål, forutsatt at det er på egnet sted i nærheten av vann e.l. Er det høy skogbrannindeks og stor fare for antennelse av skogbrann, er det totalforbud som gjelder.

Tips til bålbrenning:
  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.

Motorferdsel

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt. Etter søknad kan kommunen gi tillatelser til motorferdsel for bestemte formål. Politiet kontaktes i tilfelle lovovertredelser.

Snøscootere

Preparering av skiløyper for allmennheten og konkurranser – når det foretas av kommuner, hjelpekorps eller idrettslag – er tillatt.

Barmarkskjøring

Transport av jaktutbytte fra storvilt er tillatt, det er også all nyttekjøring knyttet til skogsdrift.

Vann og vassdrag

Ferdsel med motorbåter er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Ferdsel med motorbåter på Mjøsa er tillatt etter denne bestemmelsen. Med unntak av Skumsjøen, der det er tillatt med motorbåt inntil 6 hk, er det ikke tillatt med motorbåter i andre innsjøer/vann i Gjøvik.

Når det gjelder landing og start med luftfartøy, gjelder en generell tillatelse til start og landing med småfly på Mjøsa. På Skumsjøen er det også tillatt med fly i tiden 1. januar til 30. april. På hverdager må starting og landing av fly skje mellom kl. 10.00 og 18.00 og på søn- og helligdager mellom kl. 12.00 og 18.00. Landingsstripens plassering skal fastsettes i samråd med kommunen.

Skiløyper og skibakker

Oversikt over alle skiløyper Gjøvik-regionen. Der finner du også løyper utenfor regionen.

Markadatabasen har oversikt over alle skiløyper i området: preparering, beskrivelser, bilder og kart (ekstern lenke)

Ønsker du føremelding og kart rett i lomma? Klikk her og se hvordan du kan laste ned App'en fra Markadatabasen (ekstern lenke)

Klikk her for å få en oversikt over turløyper, lysløyper og skibakker i kommunen.

Skøytebaner

Gjøvik stadion er byens hovedbane for skøyter, og har en 300 m bane for lengdeløp og arealer for kunstløp, hockey og skøyteleik. Gjøvik skøiteklub har fast tilhold på Gjøvik Stadion.

Gjøvik Olympiske Fjellhall ble bygd som ishockeyarena til olympiaden i 1994. Store deler av året er det skøyteis i hallen. Hallen er hjemmearena for Gjøvik hockey.

Om vinteren er det - hvis forholdene tillater det - skøyteis på følgende steder: Tranbergrønningen, Utsikten, Dorra, Kopperud sentrum, Tonga, Kirkeby og Øverbymarka og ved følgende skoler Vindingstad, Kopperud, Blomhaug, Vardal, Fredheim, Grande, Lundstein, Redalen, Skrinnhagen og Biri.

 

Sist endret: 06.09.2018