Båtplasser

Leie av båtplass

Hver enkelt båtforening har avtale med Gjøvik kommune om leie av områdene. De enkelte båtforeningene styrer selv utleie av båtplassene.

Lenker til båtforeninger

Gjøvik seilforening

Gjøvik båtforening

Vikodden båteierforening

Gjøvik båtsenter