Motorferdsel

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt. Etter søknad kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel for bestemte formål. Politiet kontaktes i tilfelle lovovertredelser. 

Snøscootere

Preparering av skiløyper for allmennheten og konkurranser – når det foretas av kommuner,
hjelpekorps eller idrettslag – er tillatt.

Barmarkskjøring

Transport av jaktutbytte fra storvilt er tillatt, det er også all nyttekjøring knyttet til skogsdrift.

Vann og vassdrag

Ferdsel med motorbåter er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. På Mjøsa er ferdsel med motorbåter tillatt etter denne bestemmelsen. Med unntak av Skumsjøen, der det er tillatt med motorbåt inntil 6 hk, er det ikke tillatt med motorbåter i andre innsjøer/vann i Gjøvik.

Når det gjelder landing og start med luftfartøy gjelder en generell tillatelse til start og landing med småfly på Mjøsa. På Skumsjøen er det også tillatt med fly i tiden 1. januar til 30. april. På hverdager må starting og landing av fly skje mellom kl. 10.00 og 18.00 og på søn- og helligdager mellom kl. 12.00 og 18.00. Landingsstripens plassering skal fastsettes i samråd med kommunen.

Sist endret: 06.09.2018